Het Open Boek Texel

< Terug

Bij de groote op Texel
De elite van het eiland Texel in de lange achttiende eeuw (1700-1810)
Dr. Jochem Kroes

Gebonden, 444 pagina's, 24 x 16 cm, met 146 afbeeldingen in kleur, € 25,-

Een uitgave van Stichting de Nederlandse Leeuw, Den Haag 2019, met werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, nr. XXV


De nog jonge zeemansvrouw Aagje Luijtsen, van wie een 20-tal brieven zijn gepubliceerd in het boek Kikkertje lief, schreef in 1880 dat de schout bij haar schoonzuster Liesbeth kind aan huis was, 'die loopt bij haar uijt en in en zijn groote vrinden.' Suster Leijs verkeerde 'bij de groote', bij de notabelen van het eiland.

Hoewel ze zelf uit een gegoede familie kwam, ervoer Aagje blijkbaar een standsverschil tussen inheemse burgemeesters en schepenen en de uitheemse schout en andere prominenten van 'de overkant'.

Dit boek gaat over de verschillende groepen binnen de 18e-eeuwse Texelse elite en hun onderlinge verhoudingen.

Naast de vooraanstaande burgers had je een elite die van 'de overkant' kwam, zoals de schout, maar ook gereformeerde predikanten, notarissen, artsen en ambtenaren van admiraliteit, en van de VOC.

Deze kun je onderverdelen in een bestuurlijke elite van schout tot wees- en armenvoogden, maar ook een sociale elite van predikanten, notarissen en chirurgijns, met daarnaast de zakelijk-ambtelijke elite.

Het boek bevat o.a. ook een uitgebreid register met persoonsnamen en families.