Het Open Boek Texel


< Terug

Naar aanleiding de 50ste sterfdag van Jac. P. Thijsse werden in 1995 op Texel verschillende activiteiten ontplooid.

Zo was er een symposium in de NH-kerk in Den Burg, waar Jan Wolkers het verhaal De grazige weiden voorlas.

Op 29 maart gaf Ivo de Wijs op initiatief van de Boekwerkers Texel een lezing in de bibliotheek.

Hij maakte speciaal voor deze gelegenheid een Thijsse-ballade.Foto : Jac. P. Thijsse poseert voor Jan Strijbos in Thijsses Hof, 6 mei 1935
B a l l a d e  v o o r
 J a c .  P .  T h i j s s e


I v o  d e  W i j sEr valt helaas, op Tessel niet te rijmen
Die harde waarheid accepteer ik maar
Ik heb daarom een ander versje bij me
Een aanwinst voor mijn oude repertoire
Het is per slot een heel bijzonder jaar
Twaalf maanden om de groene vlag te hijsen
En hoort, ik maak de reden openbaar:
Het is dit jaar het jaar van Jac. P. Thijsse

Die Thijsse - ik onthul u geen geheimen
En hoogst ongaarne loop ik het gevaar
Dat u denkt dat ik hier wat sta te slijmen
Maar Thijsse, alhoewel geen Tesselaar
Hield van uw uitgelezen eiland, waar
De golven bruisen en de meeuwen krijsen
Dat willen we gedenken met elkaar
Het is dit jaar het jaar van Jac. P. Thijsse

Ik sprak laatst Thijsse's kleinzoon en die zei me:
Mijn opa was een soort geweldenaar
Hij liet de hele natie plaatjes lijmen
Een koekjes-sponsor vond hij geen bezwaar
Die albums - en ik heb er thuis een paar
Bevatten geen uitheemse edelweissen
Maar alle pracht van Nederland is dáár
En dus is dit het jaar van Jac. P. Thijsse

Verkade-prins, mijn kleine commentaar
Zal zeker niet voldoen aan alle eisen
Maar niettemin: ik heb mijn versje klaar
En draag het dankbaar op aan Jac. P. Thijsse