Het Open Boek Texel

< Terug
           Verder >            < Thuis            Bestellen
Dag lief fijn eiland
25 schrijvers over Texel
Met bijdragen van o.a. Karina Wolkers, John Jansen van Galen, Nico Dros, Maarten van Rossem, Tessa de Loo, Imme Dros, Threes Anna, Mathijs Deen, Michael Pye en Onno Blom.
Samenstelling en redactie Arnold en Erik van Bruggen
Paperback, 256 pag., € 18,50
Uitgeverij Schuyt & Co Brandt, 2017


'Te vergelijken met de eerste keer dat je de Alpen ziet,' zegt auteur Maarten van Rossem over het Texelse strand.
Wat is toch de magie van Nederlands grootste Waddeneiland? Waarom komen mensen als ze er eenmaal zijn geweest altijd weer terug?

In 23 odes aan Texel geven schrijvers en dichters, zowel Texelaars als overkanters, hun antwoord op die vragen. Elk van hen brengt zijn of haar persoonlijke band met het eiland in kaart en verhaalt over dat - in Jan Wolkers' woorden - 'onsterfelijk mooie Texel'. Van drenkeling tot potvis, bollen pellen, mistige winters en het altijd onveranderde uitzicht vanaf de duinen, van boerenpluishond tot de moderne hausse aan 'echt Texelse producten', het hele eiland wordt onder de loep genomen.

'Texel was niet het eiland, de rest van de wereld was het eiland.' - Koos Terpstra
'Je voelt dat je in contact staat met iets eeuwigs, omdat je wordt omsloten door het niet-aflatende bewegen van de oerzee.' - Tessa de Loo
'De Texelaar beziet de wereld vanuit eigen perspectief, het eiland is de navel van de kosmos.' - Lodewijk DrosLangzaam afbouwen op deze planeet
Nico Dros
Uitgave Van Oorschot Amsterdam, april 2015, 200 pag., € 16,50

Langzaam afbouwen op deze planeet bevat naast het titelverhaal nog zeven vertellingen, steeds over andere situaties, personen en gebeurtenissen, en zich afspelend op uiteenlopende plaatsen, in een ver verleden maar ook in de tegenwoordige tijd.
Het langste verhaal Twee dooielingen speelt op Texel 
en beslaat zo'n 50 pagina's. Het is een 17e-eeuws liefdesdrama gesitueerd rond het kustdorp Coogh.
In 1667, als het eiland wordt geteisterd door een veeziekte, is Coogh een gehucht met wat armoedige huisjes rond een kleine kerk, waar door zandverstuivingen boom nog groente wil groeien en waar de inborst van de dorpelingen al net zo stekelig is als de brandnetels en distels die welig tieren op de dorre bodem.
Het verhaal draait om Nanie, 'jasmijn tussen de zilverdistels en prooi van vele vrijers', zij is de dochter van robbenjager Gerrit Stroe, die achter de duinen woont in de Mient, zuidelijk van het dorp.
Op de kermis in Burgh ontfermt Nanie zich over de roomse boerenzoon Jozef uit Wael, als die zich door een prijsvechter heeft laten afrossen. Tussen de twee bloeit de liefde op, maar de gebeurtenissen die volgen zijn even zinnelijk als dramatisch, en leiden onontkoombaar tot een bittere ontknoping waarbij jaloezie, macht en perversie zich bruut laten gelden.

Het proza van Nico Dros is spannend, bloemrijk en raadselachtig, de stijl robuust en beeldend. In de rauwe werelden die hij oproept zijn de mensen puur, maar er is ook steeds iets grondig mis. Het kwaad is nooit ver weg.Oorlogsparadijs
Nico Dros
Gebonden / paperback, ca. 360 pag., uitgeverij van Oorschot 2012, € 19,90 / € 12,50


              


In het najaar van 1942 begint een jonge arts zijn werk als assistent in het noodhospitaal van Texel. De ondergrondse heeft hem een nieuwe identiteit en persoonsbewijs gegeven nadat de Duitsers hem bij verstek ter dood hebben veroordeeld: Luc Walraven heet hij vanaf nu.
De bezettingsmacht op het eiland bestaat uit soldaten die mogen bijkomen van beproevingen aan het front. En daarnaast zijn er de legioenen van uitheemse krijgsgevangenen die in Duitse dienst zijn getreden. Er is geen ss, geen Grüne Polizei,geen terreur. Op Texel verblijven honderden onderduikers van het vasteland, maar ze worden met rust gelaten.
Voor Luc Walraven ontpopt het eiland zich tot een klein paradijs. Hij is er kostganger bij een hartelijke boerenfamilie en wordt verliefd op dochter Mila. Het ziet ernaar uit dat de eilanders, ver van het front, zonder ontberingen het einde van de oorlog kunnen afwachten. Maar dan, begin april 1945, luidt een nachtelijk bloedbad de opstand van het Georgische bataljon in.
In de weken daarna verandert het lieflijke eiland in een onbeschrijflijk inferno. Voorjaar 1962 - een nieuwe oorlog dreigt - krijgt de man die ooit Luc Walraven heette een brief van een Texelse vrouw, die hem na al die jaren naar het eiland doet terugkeren. Het is onvermijdelijk de gebeurtenissen van voorjaar '45 onder ogen te komen. Hij weet niet welke herinneringen meer pijn doen: de gruwelijkste of juist de mooiste.

Recensie
http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/scoop-1/scoop-boeken/boek/125210/boek-oorlogsparadijs-nico-dros.htm

Zie ook: www.nicodros.nlDe sprekende slang
Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme
Nico Dros
Paperback, 160 pag., uitgeverij van Oorschot, € 15,-

Dit boek gaat over een ingrijpende gebeurtenis in het Texelse vissersdorp Oosterend, ook wel bekend als het kleine Jeruzalem van het noorden. De later beroemd geworden dominee J.J.Buskes werd er ongewild het middelpunt van een felle geloofstwist. Een kerkscheuring was het gevolg en een kwart lang eeuw zouden twee gereformeerde kampen in vijandschap leven.
De twist ontstond na een uitspraak van de gereformeerde synode van Assen, die in 1926 het laatste woord sprak over de uitleg van een passage in het bijbelboek Genesis. Was de slang die Eva tot erfzonde verleidde een reptiel met een vleiend spraakvermogen? Of moest men het dier opvatten als een zinnebeeld van de duivel? De synode oordeelde dat het hier ging om een heuse slang, wie een andere uitleg voorstond maakte zich schuldig aan 'Schriftaanranding'. Deze uitleg werd de bron een kerkelijk conflict dat links en rechts in ons land oplaaide en jarenlang de gemoederen beheerste.
De sprekende slang is een levendig boek over bijbeldrift, geloofsijver en andere protestantse hartstochten in een Texels dorp. En over het leed dat ontstaat wanneer gelovigen in zwijmelwijn gedrenkt raken.Dromen van de bok
Nico Dros
Literaire thriller, 268 pag., paperback, 2006, € 16,-

Het leven van de verguisde schrijver Iwan Lautier verandert in een nachtmerrie wanneer een vrouw een obsessieve liefde voor hem opvat. Eerst overstelpt ze hem met brieven en nachtelijke telefoontjes, daarna belaagt ze hem in eigen persoon. Maar behalve met deze erotomane stalker kampt Iwan met een minnares die zich, nadat hij de dubieuze relatie met haar heeft verbroken, blijft opdringen en hem tot het uiterste tergt.
In de beleving van Iwan raken beide affaires meer en meer met elkaar verwikkeld. Zijn vlucht in buitensporig drankgebruik doet hem de greep op de werkelijkheid verliezen. Wanneer hij uiteindelijk pogingen doet zich uit het warnet van ziekelijke hartstochten te bevrijden, loopt de situatie verschrikkelijk uit de hand.

De nieuwe roman van Nico Dros laat een wezenlijk nieuwe kant van zijn schrijverschap zien. In Dromen van de bok gaat het over de nachtzijde van het gevoelsleven, de duistere diepten van de ziel, over wanen, perversies en ontaarding. Nergens wordt de liefde meer ontluisterd dan in dit boek dat het midden houdt tussen een scabreuze roman en een kwaadsappige komedie over de rafelranden van de menselijke natuur.

Een boek dat op adembenemende wijze de elementen van een thriller en literatuur combineert.
Foto Carla Schoo


In het maanlicht leek ze een nimf die zo-even was ontslapen: haar gezicht zo bleek als kaasdoek, de lippen al even bloedeloos, het hoofdje in een knik nadat het door haar val in het gras op een verdwaalde klinker was terechtgekomen. Verdwaasd staarde ik naar de frêle gestalte aan mijn voeten en bemerkte toen dat haar beige broek bij de bovenbenen donker kleurde: zij had haar water laten lopen. Terwijl ik de fatale ogenblikken in gedachten probeerde terug te halen, begon mijn linkerbeen te krampen en tintelden mijn beide handen. Het trok ruw samen in mijn maag en borst. Een stem in mijn hoofd zei alsmaar: je hebt je aan de verkeerde vergrepen.


Nico Dros (Texel, 1956) studeerde geschiedenis in Amsterdam. Hij debuteerde in 1991 met de historische roman Noorderburen over de lotgevallen van een aristocraat die in de Franse tijd naar een vergeten dorp wordt verbannen. Het boek werd in 1992 genomineerd voor de AKO-Literatuurprijs.
In 1994 volgde de verhalenbundel Familiezaken en in 1999 Ter hoogte van het Salsa-paviljoen, een roman over een groep van Texel afkomstige jongeren die begin jaren zeventig in Amsterdam een eigen migrantenkolonie sticht.
In 2003 verscheen Het angstzweet der kolonialen, een bundel essays over Java gedurende de eeuwen van Nederlandse overheersing. In negen beschouwingen over historische en letterkundige onderwerpen brengt Nico Dros verschillende episoden uit dit bewogen tijdvak tot leven.
Hij dringt daarbij diep door in de terra incognita van de Javaanse wereld.Noorderburen
Nico Dros
Paperback, 163 pag., 12,5 x 20 cm, nieuwe druk 2015, € 12,50

In het najaar van 1810 publiceert de Hollandse edelman Christiaan Boddaert een pamflet tegen de Franse overheersers. Het leidt tot zijn arrestatie en verbanning voor drie jaar naar Noorderburen, een dorp op de kop van Texel, waar de geschiedenis aan voorbij lijkt te zijn gegaan.
De bevolking leeft er in kommervolle omstandigheden; het kerkje is ingestort en het schoolgebouw is tot jeneverlokaal verworden.
Zijn kennismaking met de vissersbevolking van Noorderburen verloopt aanvankelijk stroef. Boddaert kan de armoede en onwetendheid van de dorpelingen niet goed velen. Hij ontplooit activiteiten die Noorderburen in aanraking moet brengen met de Vooruitgang.
De reacties op zijn hervormingsijver lopen sterk uiteen. Vooral de mannen zijn hem vijandig gezind. Wanneer uitkomt dat de banneling in het geheim een verhouding heeft met een jonge vrouw uit het dorp, blijft een confrontatie niet uit.
Noorderburen werd in 1992 genomineerd voor de AKO-literatuurprijsKate Howard: Bloedlijn
Joyce Pool
Historische roman, gebonden, 224 pag., uitgave Lemniscaat 2015, € 17,95
Zondvloed
Als manipulatie en macht levens verwoesten ...
Peter van Beek
Paperback, 192 pag., 13,5 x 21,5 cm, QV Uitgeverij 2017, € 14,95

Brandweerduikers vinden tijdens een oefening een oldtimer in de Mokbaai op Texel. Op de bestuurdersstoel van de Volvo Amazon vinden ze het lijk van een jonge vrouw.
Rechercheur Lone Telander en haar team tasten aanvankelijk in het duister, maar dan leidt het spoor naar sekteleider Theo Hoornaerts. Hij woont met meerdere jonge vrouwen samen in een boerderij. Als het onderzoek vastloopt, besluiten Lone en haar collega Mihra Mahinović undercover te gaan in de sekte. Dat ontwikkelt zich algauw tot een levensgevaarlijke operatie.
Slagen Lone Telander en Mihra Mahinović erin om de sekteleider te ontmaskeren of zijn er toch andere krachten in het spel?Moordeiland
Als dubbele agenda's leven en dood bepalen …
Peter van Beek
Paperback, 238 pag., 13,5 x 21,5 cm, QV Uitgeverij 2015, € 14,95

Vlak voor het eindexamen verdwijnt vwo-leerling Maud Morgenster uit het Texelse Den Burg spoorloos. Onder leiding van rechercheur Lone Telander wordt een Team Grootschalig Onderzoek ingezet, met als doel haar terug te vinden.

Op het eiland is al maanden een pyromaan actief. Als de recherche in een afgebrand vakantiehuisje een gruwelijke ontdekking doet, volgt een ongekende klopjacht op de dader, die de recherche steeds een stap voor is.


Drift
Als de tijd wegtikt ...
Peter van Beek
Paperback, 284 pag, 13,5 x 21,5 cm, QV Uitgeveij 2013, € 14,95

Aan boord van de veerboot naar Texel vindt rechercheur Lone Telander het bevroren lichaam van een oudere man in een achtergebleven vrachtwagen. Ze beseft meteen dat deze moord niet op zichzelf staat en roept de hulp van haar collega's op het vaste land in. De dood van de man blijkt het begin van een reeks gruwelijke moorden, waarbij Lone en haar collega's volledig in het duister tasten.
Totdat de moordenaar wel heel erg dichtbij komt ...

Peter van Beek (1958) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Hij is docent Nederlands en journalistiek. Eerder schreeft hij ook zeven jeugdboeken. Drift is zijn eerste thriller.

Zie ook:

www.texelsethriller.nlPartenspelers
Time out op Texel; Deelgenoten
Roos Verlinden
Roman, 21 x 14cm, 368 pag., uitgeverij Pirola 2014, € 19,50
Uitverkocht
 
Ze woont op Texel, en af en toe in Denemarken. Een beetje afgelegen, vlakbij de waddendijk. Haar man is zeilend vertrokken voor een wereldreis. Ze hoopt dat hij nooit terugkomt.
De erfenis van haar ouders omvat aanzienlijk meer en belangrijker zaken dan geld en goed. Dat weet ze, en ze krijgt het ook keihard bevestigd. Het is die ándere erfenis waarmee ze haar leven vorm gaat geven.
Partenspelers is een intrigerende roman over de rol die anderen vaak onbewust in je leven spelen. Over dominatie van ouders, gestoordheid van degene die je dacht lief te hebben, over verloren gegane vriendschappen. En over de bevrijding als je eindelijk doorkrijgt hoe het écht zit.
 
Roos Verlinden is Nederlands schrijfster, afkomstig uit de Zaanstreek. Ze heeft een grote reputatie als schrijfster van eigentijdse liefdesromans, die zijn uitgegeven bij Gottmer.
De nieuwe roman Partenspelers laat een heel andere kant van haar schrijverschap zien.
 


Liefde op Texel & Die tweede man
Roos Verlinden
Paperback, 494 pag., uitgeverij Gottmer 2008, € 16,95
Uitverkocht


Liefde op Texel, de debuutroman van Roos Verlinden, was even uitverkocht, maar is opnieuw uitgebracht, samen met een andere uitverkochte titel Die tweede man. Het is een verhaal in het modern-romantische genre. Fysiotherapeute Lisa rijdt voor een maand vakantie naar haar tweede huis op Texel.
Haar echtgenoot gaat liever naar een congres, en op werkbezoek in Amerika. Lisa moet nogal lang voor een brug wachten.
Een aantrekkelijke man slentert langs de rij auto's. Hij hoort bij de wagen achter haar, met een catamaran erachter. Dat klopt, binnenkort is de catamaranrace rond Texel. En inderdaad, hij rijdt ook naar de veerboot.

Die tweede man

Merel is weduwe, journaliste en moeder van drie kinderen die het huis uit zijn. Ze verlangt naar iets nieuws, tenslotte is ze in een volgende levensfase. Maar wat wil ze? Parachutespringen? Of naar Amerika?
Ze begint maar eenvoudig, met iets wat ze lang niet deed. Een avondje uit in een jazz-café. Een dierenarts redt haar daar uit de handen van een al te opdringerige collega journalist.

Zie ook: www.roosverlinden.nlHet raadsel van de Wadden
Erskine Childers
Paperback, 302 pag., 13,5 x 20,5 cm, uitg. Hollandia, € 16,95

Dit avonturenverhaal speelt zich af op het Nederlandse en Duitse wad. Twee jonge Engelsen varen rond met een verbouwde sloep en ontdekken de plannen van de Duitse keizer om Engeland aan te vallen. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog opende dit boek de ogen van de Engelse regering. Het is een vertelling van het uitpluizen van een mysterie dat zich geleidelijk vanzelf oplost, en aan het eind een schitterende climax bereikt.

De eerste uitgave van Het raadsel van de wadden dateert uit 1903 en werd toen al beschouwd als een klassiek spionageverhaal.
Zeer geschikt voor een stormachtige avond in de kajuit.Schaduw over de Wadden
Sam Llewellyn
Een verslag van de tocht van het jacht Gloria naar de Friese Waddeneilanden in april vna het jaar 1903.
Paperback, 287 pag., 23 x 15 cm, uitgeverij De Alk 2010, € 16,90


Deze thriller begint waar het beroemde boek van Erskine Childers, getiteld Het raadsel van de wadden, ophoudt.
Het is april 1903 en jachtschipper Charlie Webb wordt ontboden door de hertog van Leominster voor een geheime ontmoeting met een mysterieuze zeezeilende heer die zich Carruthers noemt. Voor duizend pond moet hij de Gloria, een tot jacht omgebouwd Oost Engelse smack, naar de Duitse Waddeneilanden zeilen, waar verraderlijke getijden en wandelende zeebanken waarschijnlijk een wrak met een kostbare lading uit de napoleontische tijd verbergen. Maar
Charlie weet dat adellijke heren zelden te vertrouwen zijn en de raadselachtige Carruthers lijkt meer geïnteresseerd in de splinternieuwe zeemacht van de Kaiser dan in welk wrak ook. Wanneer Charlie, zijn maat Samson Gidney en de gewelddadige en mysterieuze 'wrakkenexpert', kapitein Dacre, eenmaal in het web van de eilanden gevangen zitten, wordt het pas angstig duidelijk wat de werkelijke betekenis van hun missie is.Op de vleugels van de wind
Wadvogelverhalen
Theunis Piersma & Jan van de Kam
Paperback, 95 pag., 12,5 x 20 cm, met foto's in kleur, € 12,90
Uitverkocht


Ruim 20 verhalen van Theunis Piersma met daarbij vogelfoto's van Jan van de Kam. Oorspronkelijk gepubliceerd in de rubriek Wadvogelverhalen in het Waddenbulletin. Een foto van Jan van der Kam was steeds het uitgangspunt.
De teksten van Theunis bevatten veel onverwachte gezichtspunten en wetenswaardigheden over het gedrag van vogels, hun voorkomen en manier van overleven op de wadden.
In vergelijking met de rest van Nederland is het waddengebied nog niet zo zichtbaar veranderd. Toch hebben ook hier de menselijke activiteiten sluipenderwijs en onherroepelijk gevolgen voor de vogelstand. Het aantal scholeksters is gedaald, de wulk is vrijwel geheel verdwenen en ook de tuimelaars zijn weg.
Piersma en Van der Kam laten zien hoe het systeem werk, wat de invloeden zijn, hoe mooi en bijzonder het gebied is en hoezeer het van belang is er goed mee om te gaan.


De afvalrace - Theunis Piersma