Het Open Boek Texel


< Terug
De grindweg naar 't dorp de Koog


Uit het schrift van Antje Gorter, de dochter van Pacha

(met dank aan mevr. A. Zutphen-Huisman)1.

      Hier woont men aan het eenzaam strand
      Een nietig Dorpje met vruchtbaar land
      Maar al is dat Dorpje nog zoo klein
      Zelf wil het toch niet nietig zijn
      Dat is zeer zeker en gewis
      Als er eerst maar een grindweg is!


2.

      Dan bouwt men huizen als weleer
      En zet er dra een Badhuis neer
      Veel breden straten legt men dan
      Het geeft werk al voor de arbeidsman
      Dat geloof ik zeker en gewis
      Als eerst de grindweg er maar is!


3.

      De bemanning van de reddingsboot
      Die vormen er een visschersvloot
      Men graaft een haven in het strand
      En ziet er scheepen aangeland
      Dat doet men zeker en gewis
      Als eerst die grindweg er maar is!


4.

      Dan eens een Tramway of paardespoor
      Men rijd verheugd de straten door
      Een ieder is dan regt verblijd
      En zegt: nu is 't een goeden tijd
      Het is waarlijk zeker en gewis
      Zoodra de grindweg er maar is!


5.

      Een fraaien schouwburg wonder schoon
      Spant eens de burgerij tot kroon
      Een koffiehuis al met billart
      Dat ook een danszaal wel bevat
      Dan is men vrolijk zeer, gewis
      Omdat er dan een grindweg is!


6.

      Nog een kerk en school en zoo al meer
      Dan keert de Koog tot leven weer
      En dan gaan ze rijden, blij te moe
      Al naar de theetuin 'Flora' toe
      Dat is wel zeker en gewis
      Als eerst die grindweg er maar is!


7.

      Nu eindelijk hebben ze 't voor mekaar
      De verwachte grindweg is nu daar
      En de Koog? hij zal haast vergeten zijn
      Want hij is even nietig en even klein
      Maar men is tevreden zeer gewis
      Omdat er nu de grindweg is!