Het Open Boek Texel

< TerugSchilderijen van Souwtje de WijnSouwtje de Wijn begin jaren zestig in de duinen bij 't Horntje

Foto A. Westerlaken


Gezicht op Oudeschild vanaf de Schans, 1931.
Beeld van de werkzaamheden bij de dijkophoging. Het spoorbaantje rechts kwam van de Hogeberg.


Twee bomen, doolhof 1945. Aquarel, gemaakt toen de boerderij er al niet meer stond.


Dode tapuit, ingekleurde steendruk


Kleine aquarel, zo te zien bij Zuid-Haffel


Haven van Oudeschild


Jassieshuusie, 1931. Dijkhuisje, gesloopt i.v.m. de dijkophoging in '31. 'De Zeven Provinciën'.
De struik voor het huisje is niet ingevuld; in de lucht is nog de schets van een bootje zichtbaar.


Walenburger Kil. Het oude kleine Walenburger sluisje, gesloopt tijdens baggerwerkzaamheden in 1931


Schapenboet, augustus 1952. Abels Boe ten noord-westen van Den Burg op de hoek.
Rechts in de verte Hermanshoeve, Mariahoeve en de Strooppot.


Harkebuurt, 1949. 'Patrimonium' gezien vanuit het zuid-oosten.
De boerderij is gesloopt tijdens de ruilverkaveling. Met de molen op het dak werd stroom opgewekt.


Gezicht op Den Burg


Oudeschild anno 1947. De boet van Bruin op de voorgrond is in 1968 gesloopt Daarnaast is de al eerder gedempte Schilsloot te zien.