Het Open Boek Texel

< TerugDe 'Noorder Eylanden van Hollandt' en 'Tessel het grootste van dese Eylanden'


Uit: de Beschryvinghe van alle de Nederlanden van Lowys Guicciardyn, edelman van Florencen; overgheset in de Nederduytsche spraeke door Cornelium Kilianum, Amsterdam 1612