Het Open Boek Texel

< TerugArtikelen en boektekstenTexel in het midden van de 16e eeuw - Henk Schoorl
Het eiland beschreven aan de hand van een kaartfragment uit ca. 1550. (Boektekst uit: Ballade van Texel, Het Open Boek 1976)


Souwtje de Wijn - leven en illusies van een Texels kunstenares
De volledige boektekst

Reisgids van Texel uit 1910


Beschrijving van de dorpen en het landschap, met foto's.
(Tekst ontleend aan De geïllustreerde gids voor de Noordzee-eilanden, uitg. Evers, Utrecht 1910)


Tusschen het wad en de groote zee
Hoofdstuk over Texel uit het album Noord-Holland, 1933
(Uitgave Koek- en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon, Zaandam 1933)


De Eijerlandsche ondiepten - Jacob Swart


Artikel uit 1851 over scheepsstrandingen, met een gedetailleerde lijst van ongelukken tussen 1836-1851
(Uit : Verhandelingen en berichten betrekkelijk het Zeeweezen en Zeevaartkunde, 1851)


Studie naar ontstaansgeschiedenis van Den Burg

Artikel uit de Texelse Courant over het boek Middeleeuwse toestanden van P.J. Woltering


Sachenburg auf Texel

Artikel over de opgravingen in 1942 in Den Burg door Dr. Jacob-Friesen. (Duitse tekst)


Polders en ondergrond van Texel
Pag. 116-122 uit de catalogus van kaarten enz. betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van het Hollands Noorderkwartier, zoals tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september 1917, door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.


De 'Noorder Eylanden van Hollandt' en 'Tessel het grootste van dese Eylanden'


Twee korte hoofdstukken uit de 'Beschrijvinghe van alle de Nederlanden' van Guicciardini, 1612


Een kort fragment uit 'Omzien in verwondering'

'Nichie, weet je wel dat er hier per jaar voor 20.000 gulden verpreekt wordt?' Herinneringen van Annie Romein-Verschoor aan haar familie op Texel, waar ze rond 1915 geregeld logeerde.


Tocht over het eiland Texel in de 17e eeuw


Fictief reisverslag ontleend aan de historische roman van Adriaan Loosjes 'Het leven van Maurits Lijnslager' gepubliceerd in 1808.


Jo Vincent: Nooit meer kamperen, fragment uit 'Zingend door het leven'

Jo Vincent (1898-1989) gold tussen 1923 en 1953 als Nederlands grootste sopraanzangeres. In haar memoires (1960) schrijft ze een amusante passage over een vakantie op Texel, kort na de oorlog.


Idyllisch Oosterend werd een verscheurd 'Jeruzalem van het noorden'

Door Lodewijk Dros


De stranding van de 'Zegen en Vlijt' in 1917
(met dank aan Rein Stam, bericht Kabelkrant Texel 2006)


Briefverslag van Henk Remmers over de oorlog op Texel, gedateerd 10-18 mei 1945

Ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen in Den Burg na de opstand van de Georgiërs.
Link naar de brief, een inleiding met namen van personen die worden genoemd, en de herinneringen van de destijds 24-jarige Frans van Ingen.


Brief aan de kinderen in de stad

Brief van Klaas Roeper Hz. aan zijn dochter en kleinkinderen in Amsterdam, 17 april 1895.Beeldmateriaal


Luchtfoto Texel 1939

Gravure Stanfield / From the Art-Jounal

Gravures van Pieter van Cuyck

Suske en Wiske op de Reede van Texel
Kaarten en plattegronden


Kaart van J.L. Kikkert uit 1835


Plattegrond van Den Burg in 1828

Kaart van Texel uit 1866Kaartje van Texel, Vlieland en Terschelling ca. 1750 / ontleend aan Isaac Tirion over Texel - Het Open Boek, 1975


Schetskaartje van Den Burg


Detail van een grote wandkaart van Noord- en Zuid-Holland uit ca. 1725, getekend naar een oorspronkelijke kaart van J.A. Colom uit 1691
Collectie Maritiem en Juttersmuseum Texel


Het Marsdiep en de Texelstroom in 1748 volgens de kaart van Robert, geograaf in dienst van de koning van Frankrijk


Texel en omgeving in 1573, detail uit de kaart van Christiaan Sgroten