Het Open Boek Texel

< Terug            Verder >            < Thuis            

Bestellen >
Texel

Beeld van een bijzonder eiland

Ruth de Ruwe en Daan Welboren

Slappe kaft, 158 pag., 28 x 23,5 cm, met foto's in kleur, Ruth de Ruwe Producties 2019
UitverkochtIn dit fotoboek laten twee eilandbewoners zien wat ze tegenkomen op hun tochten door de natuur van Nederlands grootste waddeneiland.
Echt op sien Tessels

Ofstoft en Oppoest

Dvd-registratie met verhalen, gedichten en liedjes in het Texels dialect tijdens Oosterend Present 2018, € 7,50

Gepresenteerd door de dialectgroep van de Historische Vereniging Texel, in samenwerking met de organisatie van Oosterend Present

De schatten van het Schervenwrak

Carl van Dijk

Formaat A4 met een slappe kaft, geheel in kleur, 136 pag., uitgegeven door de Duikclub Texel in 2017, € 19,95Op 6 december 1822 sloeg het fregatschip Pieter Anthony lek en liep zuidelijk van Oudeschild aan de grond.
De reis was nauwelijks begonnen. De driemaster had 16 man aan boord en was beladen met gereedschap en bouwmaterialen voor de aanleg van een koffieplantage in Rio Berbice (Suriname).

Er was ook veel aardewerk aan boord. Kort na de stranding kon een deel van de lading worden geborgen, maar het schip zelf bleek niet meer te redden.

Duikers van de Duikclub Texel hebben het wrak opgemeten en geïnspecteerd, en een groot aantal voorwerpen veiliggesteld.
Een deel ervan is te zien bij het maritiem museum Kaap Skil.

Texel in Stukjes

Adriaan en Sytske Dijksen

Harde kaft, 112 pag., 27,5 x 27,5 cm, geheel in kleur met foto's, een uitgaven van TexelNu 2017, € 19,-
Uitverkocht
Op Texel is veel moois te zien; de duinen zijn zelfs een Nationaal Park.
Duizenden toeristen bezoeken jaarlijks de natuurgebieden, de stranden en de dorpen.
Bij heel wat eilanders zijn de aantrekkelijkste plekken en de rijke natuur bekend. Toch valt er ook voor hen nog veel te ontdekken.

Als natuurfotografen proberen wij juist de bijzondere, mooie, of onbekende kanten van Texel te laten zien.
In onze stukjes, waarbij vooral de beelden spreken, maakt de lezer kennis met een kleurig Texel, vol planten en dieren.

De verhaaltjes verschenen de afgelopen jaren geregeld in Texel dit Weekend, maar voor dit boek zijn tekst en foto's grotendeels vernieuwd.

Het boek geeft geen volledig beeld van het eiland, dat zou nauwelijks mogelijk zijn.
Het nodigt wel uit met een andere blik Texel te verkennen.
Een blik die openstaat voor de flora en fauna om je heen. Groot en klein, nat en droog, zout en zoet, dag en nacht.

Van oud naar nieuw

Restauratie van 10 schapenboeten

Ben van Geuns

Gebonden, 120 pag., A4-formaat, uitgeverij Zilte Zaken 2015
Uitverkocht

Vredelust Texel

Van boerderij naar bungalowpark

Ed Visser

Paperback, 104 pag., 17 x 24 cm, rijk geïllustreerd, een uitgave in eigen beheer
Uitverkocht
 Een lustrumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bungalowpark Vredelust.

Historie van het omliggende gebied door de eeuwen heen, de geschiedenis van de mientgronden, de duinen met het boerenbedrijf, de opkomst van het toerisme, recreatie in de omgeving, en de ontwikkeling van het park met de ervaringen van beheerders en bewoners.

De laatste 70 jaar van het bestaan van Hoeve Vredelust is de familie Zoetelief eigenaar geweest van deze boerderij.
De eerste 50 jaar heette het de stolpboerderij Oud-Vredelust.

De Oude Bleekerij

Op zoek naar de ontbrekende stukjes van een Texelse geschiedenis

Irene Maas

Gebonden, 120 pag., 17,5 x 23 cm, geïllustreerd, een uitgave TexelNU 2015
UitverkochtMidden in de Dennen ligt het perceel De Oude Bleekerij. Een intrigerende naam, maar onderzoek naar de herkomst ervan was nooit gedaan.
Tot in 2001 een groep vrijwilligers onder leiding van Irene Maas archeologisch onderzoek ging doen en begon te graven.
Vlak voor de graafmachines uit, want in opdracht van Staatsbosbeheer werd het eeuwen geleden in cultuur gebrachte weiland terugveranderd in natuur.

Ondanks de tijdsdruk deden de onderzoekers interessante vondsten.
Allereerst kwam een uitzonderlijk grote hoeveelheid potscherven boven water, maar ook resten van de blekerij zelf, waar tussen 1636 en 1730 linnen werd gebleekt.

Honderden houten stekken (een soort tent-haringen) waarmee linnen op 'de bleek' werd gepind, een zilveren voornaald uit een Texelse kap, de (jut)houten beschoeiing van een kade, en allerlei 'blekersgereedschap'. 
Destijds stond de blekerij midden op de Mient, ver van de bewoonde wereld.
Het bos was er nog niet, dat is pas veel later aangeplant.

In De Oude Bleekerij reconstrueert Irene Maas een deel van deze oude onderneming, en laat ze zien hoe destijds de werkwijze geweest moet zijn.

Het is een combinatie van archeologisch onderzoek, literatuurstudie en speurwerk in archieven, waarmee ze De Oude Blekerij tot leven brengt, en laat ze zien welke mensen erbij betrokken waren.Zie ook : Langs Pagga's paadje
Jutters en strandvonders van Texel

Klaas Uitgeest, Joop Rommets en Nico Volkerts

Harde kaft, 296 pag., 21,5 x 30,5 cm, met foto's in kleur, een uitgave van Stichting Texelse Geschiedenis, vormgeving Ralph Grabowski / Zilte Zaken
Uitverkocht


In dit boek vertellen twintig jutters over hun avonturen, en uiteraard komen ook de strandvonders aan het woord.

Oudere, maar ook spectaculaire strandingen uit de recente geschiedenis worden beschreven, zoals die van de Anneliese, de Compass en de Hunte.Stranding van de MA169 bij De Koog in 1917
 

Stranding van de KW149, bij paal 15 in januari 1983

Van Rijks vee-arts tot dieren-arts

Diergeneeskunde op Texel vanaf 1850 tot heden

J.H. Klinkers

Paperback, ca. 100 pag., 17 x 24 cm, met foto's in zwart-wit
UitverkochtDe eerste Texelse dieren-arts Jan Willem Roelofs in de koets voor zijn woning aan de Steenen Plaats, waar later de winke van Jan Agter was.
Tegenwoordig heet dat, op z'n Tessels gezegd: 'Stan & Staasie'.

Over Toon

Ter nagedachtenis aan Toon de Haas

(1929-2015)

Adri de Haas-Markus

Slappe kaft, 103 pag., 12,5 x 20 cm, met illustraties in kleur, uitgeverij Tienstuks 2020
Het was een kleine oplage van slechts 200 exemplaren
Uitverkocht
Toon de Haas (1929 -2015)


Toon verliet in het najaar van 1955 het eiland, om op de vaste wal zijn eigen weg te kunnen gaan.
Tot dan toe werkte hij op de boerderij van zijn vader, maar zijn belangstelling ging uit naar de schilderkunst.

Toon was een geboren kunstschilder, en heeft ook nog enige tijd als postbode door Amstelveen gefietst.
Hij beoefende kortelings het vak van grafisch ontwerper.

Zijn voorkeur ging uit naar het schilderen van portret, stilleven en landschap.


Toon overleed op 29 maart 2015Adri Markus (1955 - 2022)

Adri Markus raakte rond 1988 in gesprek met Toon.
Hij maakte enkele portret-, en figuur-studies van haar.

De vriendschap groeide uit tot een relatie, die in 1997 resulteerde in een huwelijk.

Aanvankelijk was zij ook aan het schilderen en tekenen, maar ze stopte daarmee om Nederlandse Taal,- en Letterkunde te gaan studeren.


Toon de Haas, schilderijen

Dorp stad huis tuin, stil leven landleven

Paperback met flappen, formaat A4, 40 pag., uitgegeven door Het Open Boek in 2014
Uitverkocht         Een uitgave ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de schilder, gepresenteerd bij de opening van een expositie met recent werk van Toon in Het Drijvershuus (Klif Art) in Den Hoorn.

In het boek zijn meer dan 50 schilderijen in kleur afgebeeld, landschappen en stillevens.
Ze zijn ingedeeld naar de thema's zoals in de titel genoemd.
Daarnaast bevat het boek een aantal tekstbijdragen.
Adri De Haas-Markus leidt de catalogus in met een verhaal over 'Het stille leven van een schilder' ('Wat al bestaat, ontstaat opnieuw').

Er zijn ook twee gedichten in opgenomen: 'Noordereiland' van Trouw-journalist Lodewijk Dros en 'Plastic City' van Koos Hagen, een dichter afkomstig uit Toons' latere woonplaats Amstelveen.

Het aardigst en opvallendst is de bijdrage van de schilder zelf, het 'Klein Zelfportret' (een 'selfie') waarin hij nu eens niet met kwast maar met een verhaal zijn eigen portret schetst.

Ook dat gaat hem goed af

Texel is anders

Landschap, (cultuur)historie en natuur

Onder redactie van Jacques de Raad en Laura Kooistra
Harde kaft, 295 pag, formaat 23,5 x 28,5, een uitgave van Vereniging Natuurmonumenten 2014
Uitverkocht
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren samen 6.000 hectare natuurgebied op Texel en 7.000 hectare in het aangrenzende waddengebied.

Zee en strand, duinmeren en vochtige duinvalleien, natte, bloemrijke graslanden, een kralensnoer van binnendijkse natuurgebieden langs de oostkust, buitendijkse
schorren, een 'binnenlands' gebied met een open verbinding met zee: Texel biedt het allemaal.

En, niet te vergeten, de weidsheid en de drommen vogels van de Waddenzee.

Een keur aan specialisten brengt in dit boek niet alleen de Texelse natuurgebieden, maar ook de intrigerende landschapsgeschiedenis en
cultuurhistorie in woord en beeld tot leven.

De meeste gaan over natuur en landschap, de andere over klimaat, drinkwatervoorziening of (cultuur) historische onderwerpen.
Het boek is rijk geïllustreerd met foto's, tekeningen, historische documenten en met grote landschapsaquarellen van Johan Reydon.

Texel

Door de lens van

Ruth de Ruwe & René Pop

Gebonden, 152 pag., Ruth de Ruwe Producties 2014
Uitverkocht

Twee Texelse fotografen hebben hun krachten gebundeld en hun nieuwste werk verzameld in een beelddocument waarin ze u een kijkje gunnen door hun lens.
Een kleine geschiedenis van Texel

Lijntje Pronk

Paperback, 200 pag., formaat A5, met foto's in kleur, € 19,95
In dit boek worden de hoogte-, en dieptepunten uit de Texelse geschiedenis beschreven.

Van het ontstaan van de Hoge Berg tot de grote negentiende-eeuwse inpolderingen, van de eeuwenoude schapenhouderij tot de opkomst van de bollenteelt en van de bloei van de Texelse Rede in de Gouden Eeuw tot de bloedige opstand van de Georgiërs in 1945.

Niet alleen lokale aangelegenheden – zoals de bouw van de vuurtoren en de oprichting van TESO – komen aan bod, maar ook internationale gebeurtenissen waarvan de invloed op het strategisch gelegen eiland merkbaar was.

Deze boeiende geschiedenis is geïllustreerd met recente foto's, oude foto's in zwart-wit en kleur, oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten.

Lijntje Tollenaar-Pronk studeerde Engelse taal en cultuur en Middeleeuwen-, en Renaissance-studies aan de universiteiten van Groningen en Exeter.
Ze promoveerde in Leiden op een proefschrift over Engelse politieke ballades in de zeventiende eeuw.
Lijntje is vertaalster en geeft taalcursussen.


Ze werkte ook enkele jaren als boekverkoopster in Het Open Boek

Texel

Een beeld, een gedicht, een eiland

Frans Kanters

Harde kaft, 64 pag, 15,5 x 15,5 cm, tekst en fotografie Frans Kanters 2015, € 12,50


Zie ook : de website van Frans Kanters
Duinen en mensen Texel

Redactie: Rolf Roos & Nico van der Wel

Harde kaft, 169 pag., met foto's en kaarten in kleur, uitgeverij NatuurMedia 2013
Uitverkocht

Nog wel te verkrijgen via : www.duinenenmensen.nl


Archeologie, natuur en historie worden samengevat in een beeldend verhaal.

Het boek bevat veel niet eerder gepubliceerde historische kaarten en gegevens.