Het Open Boek Texel

< Terug
           Verder >            < Thuis            Bestellen >

Van Oud naar nieuw
Restauratie van 10 schapenboeten
Ben van Geuns
Het boek komt uit op A4-formaat, 120 pag., oblong, gebonden en volledig in kleur
Vormgeving Zilte Zaken, april 2015, € 18,50


Jutters en strandvonders van Texel
Klaas Uitgeest, Joop Rommets en Nico Volkerts
Gebonden, formaat ca. A4, rijk geïllustreerd, ca. 280 pag., een uitgave van Stichting Texelse Geschiedenis, vormgeving Ralph Grabowski / Zilte Zaken
Tijdelijk van € 29,90 voor € 24,90


Als de wind aanwakkert, begint het bloed van de jutter sneller te stromen, dan wil hij naar het strand. Ligt er nog wat? Spoelt er wat aan? Is hij er eerder dan de andere jutters en is hij de strandvonder te snel af?
In het boek vertellen twintig jutters over hun avonturen, en uiteraard komen ook de strandvonders aan het woord. Oudere, maar ook spectaculaire strandingen uit de recente geschiedenis worden beschreven zoals die van de Anneliese, de Compass en de Hunte.
Stranding van de MA169 bij De Koog in 1917 
Stranding van de KW149, bij paal 15 in januari 1983Van Rijksveearts tot dierenarts
Diergeneeskunde op Texel vanaf 1850 tot heden
J.H. Klinkers
Paperback, ca. 100 pag., 17 x 24 cm, met foto's in zwart-wit, € 9,95

De eerste Texelse dierenarts Jan Willem Roelofs in de koets voor zijn woning aan de Steenen Plaats, waar later de winkel was van Jan Agter en tegenwoordig Stan & Staasie.Toon de Haas, schilderijen
Dorp stad huis tuin, stil leven landleven
Paperback met flappen, formaat A4, 40 pag., € 12,50
Uitgave Het Open Boek 2014

Uitverkocht


         


Een uitgave ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de schilder, gepresenteerd bij de opening van een expositie met recent werk van De Haas in Het Drijvershuus (Klif Art) in Den Hoorn.
In het boek zijn meer dan vijftig schilderijen in kleur afgebeeld, landschappen en stillevens. Ze zijn ingedeeld naar de thema's zoals in de titel genoemd.
Daarnaast bevat het boek een aantal tekstbijdragen. Adri De Haas-Markus leidt de catalogus in met een verhaal over 'Het stille leven van een schilder' ('wat al bestaat ontstaat opnieuw').
Verder zijn twee gedichten opgenomen, 'Noordereiland' van Trouw-journalist Lodewijk Dros en 'Plastic City' van Koos Hagen, een dichter afkomstig uit Toons' huidige woonplaats Amstelveen.
Het aardigst en opvallendst is de bijdrage van de schilder zelf, het 'Klein Zelfportret' (een 'selfie') waarin De Haas nu eens niet met kwast maar met een verhaal zijn eigen portret schetst. Ook dat gaat hem goed af.

Zie ook: www.toondehaas.nlTexel is anders
Landschap, (cultuur)historie en natuur
Onder redactie van Jacques de Raad en Laura Kooistra
Uitgave Vereniging Natuurmonumenten, 295 pag, gebonden, formaat 23,5 x 28,5, verschijnt 17 mei 2014

Van € 34,95 voor € 24,95


Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren samen 6.000 hectare natuurgebied op Texel en 7.000 hectare in het aangrenzende Waddengebied. Zee en strand, duinmeren en vochtige duinvalleien, natte, bloemrijke graslanden, een kralensnoer van binnendijkse natuurgebieden langs de oostkust, buitendijkse
schorren, een 'binnenlands' gebied met een open verbinding met zee: Texel biedt het allemaal. En, niet te vergeten, de weidsheid en de drommen vogels
van de Waddenzee.
Een keur aan specialisten brengt in dit boek niet alleen de natuurgebieden met hun levende have, maar ook Texels intrigerende landschapsgeschiedenis en
cultuurhistorie in woord en beeld tot leven.
Het boek bevat 35 hoofdstukken. De meeste gaan over natuur en landschap, de andere over klimaat, drinkwatervoorziening of (cultuur) historische
onderwerpen. Het boek is rijk geillustreerd met foto's, tekeningen, historische documenten en met grote landschapsaquarellen van Johan Reydon.


Sarasani
Geschiedenis van een beatlegende
Jan Blei
Een dikke paperback van ca. 300 pag., formaat 23 x 23 cm, rijk geïllustreerd, uitgave L&R 2014
€ 29,90, plus porto pakketpost € 6,95

Beatconcern Sarasani is actief van 1966 tot 1976 en trekt in de loop der jaren meer dan tweehonderdduizend bezoekers naar Texel.
Mede dankzij de betrokkenheid van radio Veronica groeit Sarasani uit tot het Mekka van de Nederbeat.

In de zomermaanden trekt een onafzienbare rij hippies naar de schuur om te genieten van het beste dat Nederland op dat moment op beatgebied te bieden heeft.
Bands als de Bintangs, Cuby & the Blizzards, Motions, Les Baroques, Shocking Blue, Blues Dimension en Golden Earrings worden groot in Sarasani. In de jaren zeventig aangevuld door acts als Focus, Threshold, Kayak, Alquin, Massada, Long Tall Ernie & the Shakers, Dizzy Man's Band, Earth and Fire en tientallen anderen.
In juli '76 dooft het licht en komt een tijdperk ten einde.
2014 is het jaar waarin de Beat Boerderij weer even nieuw leven wordt ingeblazen.

Zie ook: http://www.sarasanifestivaltexel.nl


Texel
Door de lens van
Ruth de Ruwe & René Pop
Gebonden, 152 pag., Ruth de Ruwe Producties 2014, € 24,95

Twee Texelse fotografen hebben hun krachten gebundeld en hun nieuwste werk verzameld in een beelddocument waarin ze u een kijkje gunnen door hun lens.


Een kleine geschiedenis van Texel
Lijntje Pronk
Paperback, 200 pag., formaat A5, met foto's in kleur, € 18,50
De Duitse vertaling is in augustus 2014 verschenen
Kurze Geschichte der Insel Texel, € 19,90

In dit boek worden de hoogte- en dieptepunten uit de Texelse geschiedenis beschreven. Van het ontstaan van de Hoge Berg tot de grote negentiende-eeuwse inpolderingen, van de eeuwenoude schapenhouderij tot de opkomst van de bollenteelt en van de bloei van de Texelse Rede in de Gouden Eeuw tot de bloedige opstand van de Georgiërs in 1945.
Niet alleen lokale aangelegenheden – zoals de bouw van de vuurtoren en de oprichting van TESO – komen aan bod, maar ook internationale gebeurtenissen waarvan de invloed op het strategisch gelegen eiland merkbaar was.
Deze boeiende geschiedenis is geïllustreerd met recente foto's, oude foto's in zwart-wit en kleur, oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten.
Lijntje Tollenaar-Pronk studeerde Engelse taal en cultuur en Middeleeuwen- en renaissancestudies aan de universiteiten van Groningen en Exeter. Vervolgens promoveerde zij in Leiden op een proefschrift over Engelse politieke ballades in de zeventiende eeuw.
Lijntje is vertaalster en geeft taalcursussen. Ze werkte enkele jaren als boekverkoopster bij Het Open Boek.


Verhalen over 600 jaar Texel en Texelaars
Wilma Eelman, Arthur Oosterbaan, Ineke Vonk e.a.
Gebonden, 64 pag, 15 x 15 cm, geïllustreerd, € 9,95
Uitgave Zilte Zaken, Den Burg 2015

T
exel is al eeuwenlang een eiland met een eigen cultuur. Texel is ook een eiland vol verhalen. 600 jaar geleden kreeg het eiland stadsrechten. Dit wordt in 2015 gevierd met festiviteiten en dit boekje. Een boekje vol geschiedenis en cultuur, maar vooral ook vol verhalen over die 600 jaar. 
Een keur aan onderwerpen komt aan bod. Verhalen over inpolderingen en paraplu's op vier poten, over weeshuismaaltijden en een slechte loods, over drank op het strand en over bossiesdag.
Natuurlijk is ook het Tessels dialect vertegenwoordigd, o.a. met een geestige vertelling over feugels en droogte. De verhalen zijn geschreven door Texelaars en oud-Texelaars, allemaal vanuit hun eigen specialiteit en interesse en op hun eigen manier verteld. Bij elkaar een kostelijk boekje, mooi geïllustreerd en met een grote verscheidenheid aan historische onderwerpen, waarin de diversiteit van Texel tot uitdrukking komt.


Texel
Een beeld, een gedicht, een eiland
Frans Kanters
Gebonden, 64 pag, 15,5 x 15,5 cm, tekst en fotografie Frans Kanters 2015, € 12,50


Verhalen over de Texelse Vuurtoren
Louise van der Sluis en Frans Hopman
Gebonden, 64 pag, 15 x 15 cm, geïllustreerd, € 9,95
Uitgave Zilte Zaken, Den Burg 2015Verhalen over de Texelse walvisvaarders
En 't Walvisvaarders Huisje
Ineke Vonk-Uitgeest en Wilma Eelman
Gebonden, 15 x 15 cm, met foto's in kleur, TexelNu 2014, € 9,95


Verhalen over de Texelse tuunwallen
Wilma Eelman
Gebonden, 15 x 15 cm, met foto's in kleur, TexelNu 2014, € 9,95


Verhalen over de Texelse vogelgebieden
Adriaan en Sytske Dijksen
Gebonden, 15 x 15 cm, met foto's in kleur, TexelNu 2014, € 9,95


Verhalen bij de Texelse strandpalen
Diverse auteurs
Gebonden, 15 x 15 cm, met foto's in kleur, TexelNu 2013, € 9,95

In de inleiding van dit boekje schrijft Maarten van Rossem dat Rijkswaterstaat ooit van plan was om de palen op te ruimen omdat ze geen functie meer zouden hebben.
Van Rossem: 'Omdat ze toch een handige markering vormen voor ontloken liefdes, verloren liefdes, gestrande schepen, paviljoens en zeer gevarieerde herrinnringen, zijn ze blijven staan.'


Verhalen over Texelse strandvondsten
Harry Gerritsma
Gebonden, 15 x 15 cm, met foto's in kleur, TexelNu 2013, € 9,95


Verhalen over Texelse schapenboeten
Wilma Eelman
Gebonden, 15 x 15 cm, met foto's in kleur, TexelNu 2013, € 9,95
www.texelnu.nlDuinen en mensen Texel
Redactie: Rolf Roos & Nico van der Wel
Gebonden, 169 pag., met foto's en kaarten in kleur, uitgeverij NatuurMedia 2013
Van € 27,50 voor € 19,50


In navolging van Duinen en mensen Kennemerland en Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater is nu ook het deel Duinen en mensen Texel verschenen. Archeologie, natuur en historie worden samengevat in een beeldend verhaal. Het boek bevat veel niet eerder gepubliceerde historische kaarten en gegevens.

Voor meer info, zie www.duinenenmensen.nl/


Waar gebeurd
Jan van Tunen
Paperback, 96 pag., 15 x 21 cm, met foto's op klein formaat in zwart-wit, € 10,-

Deze verhaaltjes van Jan van Tunen zijn onder het kopje 'Waar gebeurd' gepubliceerd geweest in de Texelse Courant.
Het kan gezien worden als een opvolger van een eerdere uitgave, Met de K.I. een rondje over Tessel.

Jan van Tunen (Heemskerk, 1930) kwam in 1957 naar Texel en was werkzaam bij de K.I. op het eiland.

In dit boek is de roerige geschiedenis opgetekend van het badhotel 'Prinses
Simon Dros kreeg bij het samenstellen steun van Ineke Vonk, Hans Bakker en Rob van der Werff. Ze konden o.m. putten uit het familie-album van de familie Flens, destijds de stichter van het hotel. Zodoende staan er foto's in die buiten de familie niemand ooit heeft gezien.
Naast het historische verhaal bevat het boek herinneringen van oud-medewerkers en verhalen uit de tijd van Joop Kikkert, b.v. over de roemruchte Red Bull Bar, waar allerlei artiesten hele langspeelplaten opnamen.
Ook komen markante Koger types als Sieme Luitse in beeld, die regelmatig bij het hotel zijn kostje bij elkaar schraapte.
Ter illustratie zijn in het boek tal van foto's, ansichtkaarten en andere afbeeldingen opgenomen.