Het Open Boek Texel

< Terug
           Verder >            < Thuis            Bestellen >

Op oorlogspad

Veertig oorlogsverhalen op Texel


Slappe kaft, 63 pag., 15 x 15 cm, met foto's en illustraties in kleur en zwart-wit, en een audioroute met 40 podcasts
Uitgegeven door het Luchtvaart-, en Oorlogsmuseum Texel, € 4,95Tessels
Taal overzee


Marcel Plaatsman

Gebonden, 785 pagina's, 24,5 x 17,2 cm
Een uitgave in eigen beheer van Marcel Plaatsman uit 2021, € 49,50


Hoe klinkt het Tessels? Waar lijkt het op? Waar komen de Texelse familienamen vandaan? Wat betekenen straat- en veldnamen? Wat is er nog bewaard uit de tijd dat er op Texel Fries werd gesproken?
Het zijn maar enkele van de zeer vele vragen die in dit boek bod komen.
Tot in detail heeft dialectonderzoeker Marcel Plaatsman het dialect van zijn familie beschreven.

Het dialect van Texel heeft een echte grammatica - en meer.
De verwantschap met andere dialecten, de ontwikkeling van Texelse klinkers door de eeuwen heen, en de historische paralellen met het Amsterdams van Bredero zijn allemaal uitgewerkt in dit dikke boek.Beurd en deen
Tessels ferlede op sien Tessels
Marcel Plaatsman

Harde kaft, 63 pag., 15 x 15 cm, uitgeverij Zilte Zaken Texel 2019, € 9,95

Beurd en Deen. Dat is Tessels, want het dialect van Texel hoort echt bij het eiland. Sterker nog: het dialect is nauw verbonden met de geschiedenis van Texel.
Dialectbeschrijver Marcel Plaatsman verbindt gebeurtenissen uit het verleden van Texel, met wat hij ontdekte over de taalhistorie van het Tessels.

Zie ook:
Uigeverij Zilte ZakenMeer dan je zou denken
Om en nabij het kerkje van Den Hoorn
Fiet van Beek

Slappe kaft, 108 pag., 14,5 cm in het vierkant, met foto's in kleur, uitgeverij Anderszins 2020, € 15,-

Zuidwest giert meedogenloos om de stenen.
De man komt toch, staat trillend op zijn benen
te zorgen voor wat rest. Zo liefdevol
en plichtsgetrouw. Toeristen zijn verdwenen.


Zo'n twee jaar verbleef dichteres Fiet van Beek in de pastorie naast het kerkje van Den Hoorn op Texel, met de graven om haar heen op de begraafplaats als haar directe buren.
Ze schrijft over wat ze daar zag en heeft ervaren.
De impressies, vragen en gedachten over deze bijzondere plaats heeft ze verwoord in zeventig vormvaste verzen.

De foto's zijn van Fiet van Beek, Geb Bogaard en Dik Kikkert.
Fiet van Beek is schrijfster, onderzoeker en uitgever. Ze schreef onder meer over de jeugdzorg en de kracht van de 'gewone' mensen.
In 2016 verscheen haar poëziedebuut Vierende lijnen.


Heerlijk gespeeld jongens

Bladeren door de geschiedenis van de lichte muziek op Texel door de ogen van Frans Pieterse

Harde kaft, 271 pag., 21 x 30 cm, met veel foto's in zwart-wit, uitgeverij Elixer 2020, € 27,50

Dit boek is gebaseerd op informatie die de Texelse muziekant Frans Pieterse in de loop van tientallen jaren heeft verzameld over het muziekale leven op Texel.
Zijn vrouw, Lies Pieterse-de Boo, heeft zijn werk als een eerbetoon voortgezet, met als resultaat een interessant kijk-, en bladerboek, waarin deze geschiedenis op een aansprekende wijze is vastgelegd. Frans overleed in 2019.Terugblik 2
Persoonlijke herinneringen aan opmerkelijke gebeurtenissen
Kees de Jager
Verzamelde columns, vanaf 1914 tot heden gepubliceerd in het sterrenkundig magazine Zenit
Slappe kaft, 172 pag., uitgeverij Stip-media, juni 2020

Uitverkocht

Prof. dr. C. (Kees) de Jager (1921-2021) wordt beschouwd als de vader van het Nederlandse ruimteonderzoek.
Hij verrichtte baanbrekend onderzoek en stortte zich onder meer op het raadsel van de zonneactiviteit en de relatie met het aardse klimaat.
Zijn loopbaan is niet alleen uitzonderlijk door de vele decennia die deze omspant, maar ook door de zeer diverse en talrijke functies die Kees de Jager in de loop der jaren vervulde.
Zijn lange leven is rijk aan ervaringen, observaties en resultaten.

Jaren geleden besloot hij deze op schrift te stellen, wat leidde tot scherpzinnige, humorvolle en gepassioneerde columns in het magazine Zenit.
De terugblik was geboren en tot op de dag van vandaag levert Kees de Jager elke maand een nieuwe column.
Ter ere van zijn honderdste levensjaar zijn deze columns gebundeld in de uitgave Terugblik-2, persoonlijke herinneringen aan opmerkelijke gebeurtenissen.
De eerste bundel Terugblik verscheen in 2014De kinderen van Jan en Naantje
Over de familie Boom, een Tessels vissersgezin
Margreet Berndsen
Gebonden, 112 pag., met veel foto's in kleur en zwart-wit, uitgeverij Pirola 2019, € 22,50


Maandag 4 november 2019 verschijnt het boek 'De kinderen van Jan en Naantje'. Margreet Berndsen heeft de verhalen opgetekend van de twaalf kinderen van Jan en Naantje Boom, het vissersgezin uit Oudeschild.
De Boomen, die merendeels nog altijd in hun geboortedorp wonen, vertellen over de tijd waarin de aanvankelijke armoede, de visserij, de kotters en het katholieke geloof centraal stonden. De oudste kinderen groeiden op in de naoorlogse tijd, de jongsten in de jaren zestig.


Omgaan met Texelaars
Hugo Bakhuys-van den Brink
Met tekeningen van Henk Noorlander

Paperback, een heruitgave uit 2002, 12 x 17 cm, Texelpedia 2019, € 7,95


In dit boekje staan wenken over hoe je kunt handelen met Texelaars in alledaagse situaties


Bij de groote op Texel
De elite van het eiland Texel in de lange achttiende eeuw (1700-1810)
Dr. Jochem Kroes

Gebonden, 444 pagina's, 24 x 16 cm, met 146 afbeeldingen in kleur
Een uitgave van Stichting de Nederlandse Leeuw, Den Haag 2019, met werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, nr. XXV
Uitverkocht

De nog jonge zeemansvrouw Aagje Luijtsen, van wie een 20-tal brieven zijn gepubliceerd in het boek Kikkertje lief, schreef in 1880 dat de schout bij haar schoonzuster Liesbeth kind aan huis was, 'die loopt bij haar uijt en in en zijn groote vrinden.' Suster Leijs verkeerde 'bij de groote', bij de notabelen van het eiland.

Hoewel ze zelf uit een gegoede familie kwam, ervoer Aagje blijkbaar een standsverschil tussen inheemse burgemeesters en schepenen en de uitheemse schout en andere prominenten van 'de overkant'.

Dit boek gaat over de verschillende groepen binnen de 18e-eeuwse Texelse elite en hun onderlinge verhoudingen.
Naast de vooraanstaande burgers had je een elite die van 'de overkant' kwam, zoals de schout, maar ook gereformeerde predikanten, notarissen, artsen en ambtenaren van admiraliteit, en van de VOC.
Deze kun je onderverdelen in een bestuurlijke elite van schout tot wees- en armenvoogden, maar ook een sociale elite van predikanten, notarissen en chirurgijns, met daarnaast de zakelijk-ambtelijke elite.
Het boek bevat o.a. ook een uitgebreid register met persoonsnamen en families.Texel
Beeld van een bijzonder eiland
Ruth de Ruwe en Daan Welboren

Slappe kaft, 158 pag., 28 x 23,5 cm, met foto's in kleur, Ruth de Ruwe Producties 2019, € 24,95

In dit fotoboek laten twee eilandbewoners zien wat ze tegenkomen op hun tochten door de natuur van Nederlands grootste Waddeneiland


Echt op sien Tessels
Ofstoft en Oppoest

Dvd-registratie met verhalen, gedichten en liedjes in het Texels dialect tijdens Oosterend Present 2018, € 7,50
Gepresenteerd door de dialectgroep van de Historische Vereniging Texel, in samenwerking met de organisatie van Oosterend PresentHet einde van het Agnietenklooster op Texel

Aart van den Brink
Paperback, 128 pag., 21 x 14,7 cm, geïllustreerd
Uitgave in eigen beheer, Amsterdam 2021, € 12,-

Op de kaart van Jan van Scorel uit 1552 is in Den Burg voor de kerk duidelijk het grote Agnietenklooster te zien, met erachter nog het torentje van een kapel.
Dertig jaar later is die kapel verdwenen en het klooster veranderd in een weeshuis.
Dit is algemeen bekend, maar over de precieze toedracht ervan is tot nu toe niet geschreven.
Dat geldt ook voor de inval van de Watergeuzen in 1571, en de eerste jaren op Texel na de omwenteling van 1572.
Daarover gaat dit verhaal.


De branden van 1696
Op Oost en Zevenhuizen

Aart van den Brink

Paperback, 88 pagina's, met illustraties, € 10,00
Uitgave in eigen beheer, 2021
Alleen te koop in de boekwinkels op Texel


In de eerste maanden van 1696 branden er maar liefst 4 huizen af aan de oostkant van Texel. Bij de notaris leggen mensen hierover verklaringen af die zo nodig bij een rechtszaak als getuigenis dienen.
Velen beweren dat Jannetje Joosten ermee te maken heeft. Jannetje is nieuw op het eiland. Rond haar persoon is steeds reuring; waar ze komt ontstaat tweespalt.
De verklaringen bevatten aantijgingen die, als ze bewezen worden, haar naar het schavot zullen voeren.

Aart van den Brink schreef op basis van notariële, gerechtelijke en bestuurlijke documenten uit die tijd het geschiedverhaal over de branden in 1696.
Het leest als een detective.Brief uut Eierland
Een Texelse familiekroniek
Aart van de Brink

Slappe kaft, 180 pag., 15 x 21 cm, met foto’s in zwart-wit, een uitgave in eigen beheer 2019, € 15,-


De schatten van het Schervenwrak
Carl van Dijk

Formaat A4, paperback, geheel in kleur, 136 pag., uitgave Duikclub Texel, november 2017, € 19,95

Op 6 december 1822 sloeg het fregatschip Pieter Anthony lek en liep zuidelijk van Oudeschild aan de grond. De reis was nauwelijks begonnen. De driemaster had 16 man aan boord en was beladen met gereedschap en bouwmaterialen voor de aanleg van een koffieplantage in Rio Berbice (Suriname). Er was ook veel aardewerk aan boord. Kort na de stranding kon een deel van de lading worden geborgen, maar het schip zelf bleek niet meer te redden.

Duikers van de Duikclub Texel hebben het wrak opgemeten en geïnspecteerd, en een groot aantal voorwerpen veiliggesteld. Een deel ervan is te zien bij het maritiem museum Kaap Skil.


Texel in Stukjes
Adriaan en Sytske Dijksen

Harde kaft, 112 pag., 27,5 x 27,5 cm, geheel in kleur met foto's, een uitgaven van TexelNu 2017, € 19,-

Op Texel is veel moois te zien; de duinen zijn zelfs een Nationaal Park. Duizenden toeristen bezoeken jaarlijks de natuurgebieden, de stranden en de dorpen.
Bij heel wat eilanders zijn de aantrekkelijkste plekken en de rijke natuur bekend. Toch valt er ook voor hen nog veel te ontdekken.

Als natuurfotografen proberen wij juist de bijzondere, mooie, of onbekende kanten van Texel te laten zien. In onze stukjes, waarbij vooral de beelden spreken, maakt de lezer kennis met een kleurig Texel, vol planten en dieren.

De verhaaltjes verschenen de afgelopen jaren geregeld in 'Texel dit Weekend', maar voor dit boek zijn tekst en foto's grotendeels vernieuwd. Het boek geeft geen volledig beeld van het eiland, dat zou nauwelijks mogelijk zijn. Het nodigt wel uit met een andere blik Texel te verkennen. Een blik die openstaat voor de flora en fauna om je heen. Groot en klein, nat en droog, zout en zoet, dag en nacht.


Van oud naar nieuw
Restauratie van 10 schapenboeten
Ben van Geuns

Gebonden, 120 pag., A4-formaat, uitgeverij Zilte Zaken 2015
UitverkochtVredelust Texel
Van boerderij naar bungalowpark
Ed Visser

Paperback, 104 pag., 17 x 24 cm, rijk geïllustreerd, een uitgave in eigen beheer
Uitverkocht
 

Een lustrumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bungalowpark Vredelust.
Historie van het omliggende gebied door de eeuwen heen, de geschiedenis van de mientgronden, de duinen met het boerenbedrijf, de opkomst van het toerisme, recreatie in de omgeving, en de ontwikkeling van het park met de ervaringen van beheerders en bewoners.
De laatste 70 jaar van het bestaan van Hoeve Vredelust is de familie Zoetelief eigenaar geweest van deze boerderij.
De eerste 50 jaar van de stolpboerderij Oud Vredelust, de laatse 20 jaar op de nieuwe boerderij. De Oude Bleekerij
Op zoek naar de ontbrekende stukjes van een Texelse geschiedenis
Irene Maas

Gebonden, 120 pag., 17,5 x 23 cm, geïllustreerd, een uitgave TexelNU 2015
Uitverkocht

Midden in De Dennen ligt het perceel De Oude Bleekerij. Een intrigerende naam, maar onderzoek naar de herkomst ervan was nooit gedaan. Tot in 2001 een groep vrijwilligers onder leiding van Irene Maas archeologisch onderzoek ging doen en begon te graven. Vlak voor de graafmachines uit, want in opdracht van Staatsbosbeheer werd het eeuwen geleden in cultuur gebrachte weiland terugveranderd in natuur.

Ondanks de tijdsdruk deden de onderzoekers interessante vondsten. Allereerst kwam een uitzonderlijk grote hoeveelheid potscherven boven water, maar ook resten van de blekerij zelf, waar tussen 1636 en 1730 linnen werd gebleekt. Honderden houten stekken (een soort tentharingen) waarmee linnen op 'de bleek' werd gepind, een zilveren voornaald uit een Texelse kap, de (jut)houten beschoeiing van een kade, en allerlei blekersgereedschap. Destijds stond de blekerij midden op de mient, ver van de bewoonde wereld. Het bos was er nog niet, dat is pas veel later aangeplant.

In De Oude Bleekerij reconstrueert Irene Maas een deel van deze oude onderneming, en laat ze zien hoe destijds de werkwijze geweest moet zijn.
Het is een combinatie van archeologisch onderzoek, literatuurstudie en speurwerk in archieven, waarmee ze de oude Blekerij tot leven brengt, en laat ze zien welke mensen erbij betrokken waren.


Zie ook: Langs Pagga's paadjeJutters en strandvonders van Texel
Klaas Uitgeest, Joop Rommets en Nico Volkerts

Gebonden, 296 pag., 21,5 x 30,5 cm, met foto's in kleur, een uitgave van Stichting Texelse Geschiedenis, vormgeving Ralph Grabowski / Zilte Zaken, € 17,50


Als de wind aanwakkert, begint het bloed van de jutter sneller te stromen, dan wil hij naar het strand. Ligt er nog wat? Spoelt er wat aan? Is hij er eerder dan de andere jutters en is hij de strandvonder te snel af?
In het boek vertellen twintig jutters over hun avonturen, en uiteraard komen ook de strandvonders aan het woord. Oudere, maar ook spectaculaire strandingen uit de recente geschiedenis worden beschreven zoals die van de Anneliese, de Compass en de Hunte.
Stranding van de MA169 bij De Koog in 1917 
Stranding van de KW149, bij paal 15 in januari 1983Van Rijksveearts tot dierenarts
Diergeneeskunde op Texel vanaf 1850 tot heden
J.H. Klinkers

Paperback, ca. 100 pag., 17 x 24 cm, met foto's in zwart-wit
Uitverkocht

De eerste Texelse dierenarts Jan Willem Roelofs in de koets voor zijn woning aan de Steenen Plaats, waar later de winkel was van Jan Agter en tegenwoordig 'Stan & Staasie'.Over Toon
Ter nagedachtenis aan Toon de Haas
Adri de Haas-Markus

Slappe kaft, 103 pag., 12,5 x 20 cm, met illustraties in kleur, uitgeverij Tienstuks 2020
Het betreft een kleine oplage van 200 exemplaren
Uitverkocht              Toon de Haas, schilderijen
Dorp stad huis tuin, stil leven landleven

Paperback met flappen, formaat A4, 40 pag., Het Open Boek 2014
Uitverkocht


         


Een uitgave ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de schilder, gepresenteerd bij de opening van een expositie met recent werk van De Haas in Het Drijvershuus (Klif Art) in Den Hoorn.
In het boek zijn meer dan vijftig schilderijen in kleur afgebeeld, landschappen en stillevens. Ze zijn ingedeeld naar de thema's zoals in de titel genoemd.
Daarnaast bevat het boek een aantal tekstbijdragen. Adri De Haas-Markus leidt de catalogus in met een verhaal over 'Het stille leven van een schilder' ('wat al bestaat ontstaat opnieuw').

Er zijn ook twee gedichten in opgenomen: 'Noordereiland' van Trouw-journalist Lodewijk Dros en 'Plastic City' van Koos Hagen, een dichter afkomstig uit Toons' huidige woonplaats Amstelveen.
Het aardigst en opvallendst is de bijdrage van de schilder zelf, het 'Klein Zelfportret' (een 'selfie') waarin De Haas nu eens niet met kwast maar met een verhaal zijn eigen portret schetst. Ook dat gaat hem goed af.Texel is anders
Landschap, (cultuur)historie en natuur

Onder redactie van Jacques de Raad en Laura Kooistra
Harde kaft, 295 pag, formaat 23,5 x 28,5, uitgave Vereniging Natuurmonumenten 2014
Uitverkocht


Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren samen 6.000 hectare natuurgebied op Texel en 7.000 hectare in het aangrenzende Waddengebied. Zee en strand, duinmeren en vochtige duinvalleien, natte, bloemrijke graslanden, een kralensnoer van binnendijkse natuurgebieden langs de oostkust, buitendijkse
schorren, een 'binnenlands' gebied met een open verbinding met zee: Texel biedt het allemaal. En, niet te vergeten, de weidsheid en de drommen vogels
van de Waddenzee.
Een keur aan specialisten brengt in dit boek niet alleen de natuurgebieden met hun levende have, maar ook Texels intrigerende landschapsgeschiedenis en
cultuurhistorie in woord en beeld tot leven.
Het boek bevat 35 hoofdstukken. De meeste gaan over natuur en landschap, de andere over klimaat, drinkwatervoorziening of (cultuur) historische
onderwerpen. Het boek is rijk geïllustreerd met foto's, tekeningen, historische documenten en met grote landschapsaquarellen van Johan Reydon.Texel
Door de lens van
Ruth de Ruwe & René Pop

Gebonden, 152 pag., Ruth de Ruwe Producties 2014
Uitverkocht

Twee Texelse fotografen hebben hun krachten gebundeld en hun nieuwste werk verzameld in een beelddocument waarin ze u een kijkje gunnen door hun lens.


Een kleine geschiedenis van Texel
Lijntje Pronk

Paperback, 200 pag., formaat A5, met foto's in kleur, € 19,95

In dit boek worden de hoogte- en dieptepunten uit de Texelse geschiedenis beschreven. Van het ontstaan van de Hoge Berg tot de grote negentiende-eeuwse inpolderingen, van de eeuwenoude schapenhouderij tot de opkomst van de bollenteelt en van de bloei van de Texelse Rede in de Gouden Eeuw tot de bloedige opstand van de Georgiërs in 1945.
Niet alleen lokale aangelegenheden – zoals de bouw van de vuurtoren en de oprichting van TESO – komen aan bod, maar ook internationale gebeurtenissen waarvan de invloed op het strategisch gelegen eiland merkbaar was.
Deze boeiende geschiedenis is geïllustreerd met recente foto's, oude foto's in zwart-wit en kleur, oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten.

Lijntje Tollenaar-Pronk studeerde Engelse taal en cultuur en Middeleeuwen- en renaissancestudies aan de universiteiten van Groningen en Exeter.
Vervolgens promoveerde zij in Leiden op een proefschrift over Engelse politieke ballades in de zeventiende eeuw.
Lijntje is vertaalster en geeft taalcursussen. Ze werkte ook enkele jaren als boekverkoopster bij Het Open Boek.


Texel
Een beeld, een gedicht, een eiland
Frans Kanters

Gebonden, 64 pag, 15,5 x 15,5 cm, tekst en fotografie Frans Kanters 2015, € 12,50


Duinen en mensen Texel
Redactie: Rolf Roos & Nico van der Wel

Gebonden, 169 pag., met foto's en kaarten in kleur, uitgeverij NatuurMedia 2013, € 19,50

In navolging van Duinen en mensen Kennemerland en Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater is nu ook het deel Duinen en mensen Texel verschenen. Archeologie, natuur en historie worden samengevat in een beeldend verhaal. Het boek bevat veel niet eerder gepubliceerde historische kaarten en gegevens.

Voor meer info, zie www.duinenenmensen.nl


Waar gebeurd
Jan van Tunen

Paperback, 96 pag., 15 x 21 cm, met foto's in zwart-wit
Uitverkocht

Deze verhaaltjes van Jan van Tunen zijn onder het kopje 'Waar gebeurd' gepubliceerd geweest in de Texelse Courant.
Het kan gezien worden als een opvolger van een eerdere uitgave, Met de K.I. een rondje over Tessel.

Jan van Tunen (Heemskerk, 1930) kwam in 1957 naar Texel en was werkzaam bij de K.I. op het eiland.