Het Open Boek Texel

< Terug
           Verder >            < Thuis            Bestellen >

Texel
Beeld van een bijzonder eiland
Ruth de Ruwe en Daan Welboren

Slappe kaft, 158 pag., 28 x 23,5 cm, met foto's in kleur, Ruth de Ruwe Producties 2019, € 24,95

In dit fotoboek laten twee eilandbewoners zien wat ze tegenkomen op hun tochten door de natuur van Nederlands grootste Waddeneiland.


Echt op sien Tessels
Ofstoft en Oppoest

Dvd-registratie met verhalen, gedichten en liedjes in het Texels dialect tijdens Oosterend Present 2018, € 7,50
Gepresenteerd door de dialectgroep van de Historische Vereniging Texel, in samenwerking met de organisatie van Oosterend PresentBeurd en deen
Tessels ferlede op sien Tessels
Marcel Plaatsman

Harde kaft, 63 pag., 15 x 15 cm, uitgeverij Zilte Zaken Texel 2019, € 9,95

Beurd en Deen. Dat is Tessels, want het dialect van Texel hoort echt bij het eiland. Sterker nog: het dialect is nauw verbonden met de geschiedenis van Texel.
Dialectbeschrijver Marcel Plaatsman verbindt gebeurtenissen uit het verleden van Texel, met wat hij ontdekte over de taalhistorie van het Tessels.

Zie ook:
Uigeverij Zilte ZakenBrief uut Eierland
Een Texelse familiekroniek
Aart van de Brink

Slappe kaft, 180 pag., 15 x 21 cm, met foto’s in zwart-wit, een uitgave in eigen beheer 2019, € 15,-


De schatten van het Schervenwrak
Carl van Dijk

Formaat A4, paperback, geheel in kleur, 136 pag., uitgave Duikclub Texel, november 2017, € 19,95

Op 6 december 1822 sloeg het fregatschip Pieter Anthony lek en liep zuidelijk van Oudeschild aan de grond. De reis was nauwelijks begonnen. De driemaster had 16 man aan boord en was beladen met gereedschap en bouwmaterialen voor de aanleg van een koffieplantage in Rio Berbice (Suriname). Er was ook veel aardewerk aan boord. Kort na de stranding kon een deel van de lading worden geborgen, maar het schip zelf bleek niet meer te redden.

Duikers van de Duikclub Texel hebben het wrak opgemeten en geïnspecteerd, en een groot aantal voorwerpen veiliggesteld. Een deel ervan is te zien bij het maritiem museum Kaap Skil.


Texel in Stukjes
Adriaan en Sytske Dijksen

Harde kaft, 112 pag., 27,5 x 27,5 cm, geheel in kleur met foto's, een uitgaven van TexelNu 2017, € 24,95

Op Texel is veel moois te zien; de duinen zijn zelfs een Nationaal Park. Duizenden toeristen bezoeken jaarlijks de natuurgebieden, de stranden en de dorpen.
Bij heel wat eilanders zijn de aantrekkelijkste plekken en de rijke natuur bekend. Toch valt er ook voor hen nog veel te ontdekken.

Als natuurfotografen proberen wij juist de bijzondere, mooie, of onbekende kanten van Texel te laten zien. In onze stukjes, waarbij vooral de beelden spreken, maakt de lezer kennis met een kleurig Texel, vol planten en dieren.

De verhaaltjes verschenen de afgelopen jaren geregeld in 'Texel dit Weekend', maar voor dit boek zijn tekst en foto's grotendeels vernieuwd. Het boek geeft geen volledig beeld van het eiland, dat zou nauwelijks mogelijk zijn. Het nodigt wel uit met een andere blik Texel te verkennen. Een blik die openstaat voor de flora en fauna om je heen. Groot en klein, nat en droog, zout en zoet, dag en nacht.


Van Oud naar nieuw
Restauratie van 10 schapenboeten
Ben van Geuns

Gebonden, 120 pag., A4-formaat, uitgeverij Zilte Zaken 2015, € 18,50


Vredelust Texel
Van boerderij naar bungalowpark
Ed Visser

Paperback, 104 pag., 17 x 24 cm, rijk geïllustreerd, een uitgave in eigen beheer, € 26,50
Het betreft en kleine oplage van 250 ex. in het Nederlands en in het Duits
 

Lustrumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het bungalowpark Vredelust.
Historie van het omliggende gebied door de eeuwen heen, de geschiedenis van de mientgronden, de duinen met het boerenbedrijf, de opkomst van het toerisme, recreatie in de omgeving, en de ontwikkeling van het park met de ervaringen van beheerders en bewoners.
De laatste 70 jaar van het bestaan van Hoeve Vredelust is de familie Zoetelief eigenaar geweest van deze boerderij.
De eerste 50 jaar van de stolpboerderij Oud Vredelust, de laatse 20 jaar op de nieuwe boerderij. De Oude Bleekerij
Op zoek naar de ontbrekende stukjes van een Texelse geschiedenis
Irene Maas

Gebonden, 120 pag., 17,5 x 23 cm, geïllustreerd, een uitgave TexelNU 2015, € 16,95 

Midden in De Dennen ligt het perceel De Oude Bleekerij. Een intrigerende naam, maar onderzoek naar de herkomst ervan was nooit gedaan. Tot in 2001 een groep vrijwilligers onder leiding van Irene Maas archeologisch onderzoek ging doen en begon te graven. Vlak voor de graafmachines uit, want in opdracht van Staatsbosbeheer werd het eeuwen geleden in cultuur gebrachte weiland terugveranderd in natuur.

Ondanks de tijdsdruk deden de onderzoekers interessante vondsten. Allereerst kwam een uitzonderlijk grote hoeveelheid potscherven boven water, maar ook resten van de blekerij zelf, waar tussen 1636 en 1730 linnen werd gebleekt. Honderden houten stekken (een soort tentharingen) waarmee linnen op 'de bleek' werd gepind, een zilveren voornaald uit een Texelse kap, de (jut)houten beschoeiing van een kade, en allerlei blekersgereedschap. Destijds stond de blekerij midden op de mient, ver van de bewoonde wereld. Het bos was er nog niet, dat is pas veel later aangeplant.

De Oude Bleekerijreconstrueert Irene Maas een deel van deze oude onderneming, en laat ze zien hoe destijds de werkwijze geweest moet zijn. Het is een combinatie van archeologisch onderzoek, literatuurstudie en speurwerk in archieven, waarmee ze de oude Blekerij tot leven brengt, en laat ze zien welke mensen erbij betrokken waren.


Zie ook: Langs Pagga's paadje - Irene MaasJutters en strandvonders van Texel
Klaas Uitgeest, Joop Rommets en Nico Volkerts

Gebonden, 296 pag., 21,5 x 30,5 cm, met foto's in kleur, een uitgave van Stichting Texelse Geschiedenis, vormgeving Ralph Grabowski / Zilte Zaken
Van € 29,90 voor € 15,-

Als de wind aanwakkert, begint het bloed van de jutter sneller te stromen, dan wil hij naar het strand. Ligt er nog wat? Spoelt er wat aan? Is hij er eerder dan de andere jutters en is hij de strandvonder te snel af?
In het boek vertellen twintig jutters over hun avonturen, en uiteraard komen ook de strandvonders aan het woord. Oudere, maar ook spectaculaire strandingen uit de recente geschiedenis worden beschreven zoals die van de Anneliese, de Compass en de Hunte.
Stranding van de MA169 bij De Koog in 1917 
Stranding van de KW149, bij paal 15 in januari 1983Van Rijksveearts tot dierenarts
Diergeneeskunde op Texel vanaf 1850 tot heden
J.H. Klinkers

Paperback, ca. 100 pag., 17 x 24 cm, met foto's in zwart-wit, € 9,95
De eerste Texelse dierenarts Jan Willem Roelofs in de koets voor zijn woning aan de Steenen Plaats, waar later de winkel was van Jan Agter en tegenwoordig Stan & Staasie.Toon de Haas, schilderijen
Dorp stad huis tuin, stil leven landleven

Paperback met flappen, formaat A4, 40 pag., € 12,50
Uitgave Het Open Boek 2014

Uitverkocht


         


Een uitgave ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de schilder, gepresenteerd bij de opening van een expositie met recent werk van De Haas in Het Drijvershuus (Klif Art) in Den Hoorn.
In het boek zijn meer dan vijftig schilderijen in kleur afgebeeld, landschappen en stillevens. Ze zijn ingedeeld naar de thema's zoals in de titel genoemd.
Daarnaast bevat het boek een aantal tekstbijdragen. Adri De Haas-Markus leidt de catalogus in met een verhaal over 'Het stille leven van een schilder' ('wat al bestaat ontstaat opnieuw').
Verder zijn twee gedichten opgenomen, 'Noordereiland' van Trouw-journalist Lodewijk Dros en 'Plastic City' van Koos Hagen, een dichter afkomstig uit Toons' huidige woonplaats Amstelveen.
Het aardigst en opvallendst is de bijdrage van de schilder zelf, het 'Klein Zelfportret' (een 'selfie') waarin De Haas nu eens niet met kwast maar met een verhaal zijn eigen portret schetst. Ook dat gaat hem goed af.Texel is anders
Landschap, (cultuur)historie en natuur

Onder redactie van Jacques de Raad en Laura Kooistra
Harde kaft, 295 pag, formaat 23,5 x 28,5, uitgave Vereniging Natuurmonumenten 2014
Van € 34,95 voor € 19,95

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheren samen 6.000 hectare natuurgebied op Texel en 7.000 hectare in het aangrenzende Waddengebied. Zee en strand, duinmeren en vochtige duinvalleien, natte, bloemrijke graslanden, een kralensnoer van binnendijkse natuurgebieden langs de oostkust, buitendijkse
schorren, een 'binnenlands' gebied met een open verbinding met zee: Texel biedt het allemaal. En, niet te vergeten, de weidsheid en de drommen vogels
van de Waddenzee.
Een keur aan specialisten brengt in dit boek niet alleen de natuurgebieden met hun levende have, maar ook Texels intrigerende landschapsgeschiedenis en
cultuurhistorie in woord en beeld tot leven.
Het boek bevat 35 hoofdstukken. De meeste gaan over natuur en landschap, de andere over klimaat, drinkwatervoorziening of (cultuur) historische
onderwerpen. Het boek is rijk geillustreerd met foto's, tekeningen, historische documenten en met grote landschapsaquarellen van Johan Reydon.Texel
Door de lens van
Ruth de Ruwe & René Pop

Gebonden, 152 pag., Ruth de Ruwe Producties 2014, € 24,95

Twee Texelse fotografen hebben hun krachten gebundeld en hun nieuwste werk verzameld in een beelddocument waarin ze u een kijkje gunnen door hun lens.


Een kleine geschiedenis van Texel
Lijntje Pronk

Paperback, 200 pag., formaat A5, met foto's in kleur, € 18,50
De Duitse vertaling is te koop voor € 19,90

In dit boek worden de hoogte- en dieptepunten uit de Texelse geschiedenis beschreven. Van het ontstaan van de Hoge Berg tot de grote negentiende-eeuwse inpolderingen, van de eeuwenoude schapenhouderij tot de opkomst van de bollenteelt en van de bloei van de Texelse Rede in de Gouden Eeuw tot de bloedige opstand van de Georgiërs in 1945.
Niet alleen lokale aangelegenheden – zoals de bouw van de vuurtoren en de oprichting van TESO – komen aan bod, maar ook internationale gebeurtenissen waarvan de invloed op het strategisch gelegen eiland merkbaar was.
Deze boeiende geschiedenis is geïllustreerd met recente foto's, oude foto's in zwart-wit en kleur, oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten.
Lijntje Tollenaar-Pronk studeerde Engelse taal en cultuur en Middeleeuwen- en renaissancestudies aan de universiteiten van Groningen en Exeter. Vervolgens promoveerde zij in Leiden op een proefschrift over Engelse politieke ballades in de zeventiende eeuw.
Lijntje is vertaalster en geeft taalcursussen. Ze werkte enkele jaren als boekverkoopster bij Het Open Boek.


Texel
Een beeld, een gedicht, een eiland
Frans Kanters

Gebonden, 64 pag, 15,5 x 15,5 cm, tekst en fotografie Frans Kanters 2015, € 12,50


Duinen en mensen Texel
Redactie: Rolf Roos & Nico van der Wel

Gebonden, 169 pag., met foto's en kaarten in kleur, uitgeverij NatuurMedia 2013
Van € 27,50 voor € 19,50


In navolging van Duinen en mensen Kennemerland en Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater is nu ook het deel Duinen en mensen Texel verschenen. Archeologie, natuur en historie worden samengevat in een beeldend verhaal. Het boek bevat veel niet eerder gepubliceerde historische kaarten en gegevens.

Voor meer info, zie www.duinenenmensen.nl/


Waar gebeurd
Jan van Tunen

Paperback, 96 pag., 15 x 21 cm, met foto's in zwart-wit, € 10,-

Deze verhaaltjes van Jan van Tunen zijn onder het kopje 'Waar gebeurd' gepubliceerd geweest in de Texelse Courant.
Het kan gezien worden als een opvolger van een eerdere uitgave, Met de K.I. een rondje over Tessel.

Jan van Tunen (Heemskerk, 1930) kwam in 1957 naar Texel en was werkzaam bij de K.I. op het eiland.

In dit boek is de roerige geschiedenis opgetekend van het badhotel 'Prinses
Simon Dros kreeg bij het samenstellen steun van Ineke Vonk, Hans Bakker en Rob van der Werff. Ze konden o.m. putten uit het familie-album van de familie Flens, destijds de stichter van het hotel. Zodoende staan er foto's in die buiten de familie niemand ooit heeft gezien.
Naast het historische verhaal bevat het boek herinneringen van oud-medewerkers en verhalen uit de tijd van Joop Kikkert, b.v. over de roemruchte Red Bull Bar, waar allerlei artiesten hele langspeelplaten opnamen.
Ook komen markante Koger types als Sieme Luitse in beeld, die regelmatig bij het hotel zijn kostje bij elkaar schraapte.
Ter illustratie zijn in het boek tal van foto's, ansichtkaarten en andere afbeeldingen opgenomen.