Het Open Boek Texel

< Terug
           Verder >            < Thuis            Bestellen >

1000 Jaar Oost
Kroniek van een gehucht
Martin Vlaming
Geb., 212 pagina's, ca. 27,5 x 25 cm., € 24,50
Met illustraties in kleur, een register en losse inlegkaart
Een uitgave van Elikser Leeuwarden 2015

Oost is een gehucht van ruim 40 huizen op de uiterste punt van de Texelse keileemrug. Tot de inpoldering van Het Noorden eind 19e eeuw vormde die punt een landtong in de Waddenzee.
Het plaatsje werd bevolkt door vissers en boeren die door de eeuwen heen een taaie strijd om het bestaan hebben gevoerd.
Als telg van een oude Ooster familie begon Martin Vlaming een zoektocht naar de geschiedenis van zijn geboorteplaats. Hij verzamelde foto's en kaarten en vergeleek wat hij zag met informatie uit boeken, kranten en digitale bestanden.
Familieoverlevering, mededelingen van bewoners en waarnemingen ter plekke vulden de geschreven bronnen aan.
1000 Jaar Oost is een historische studie over dit gehucht en een gids voor wie er wil gaan kijken.
Het boek is voorzien van een register en een bijgevoegde inlegkaart met plattegrond.Het (on)veranderde Texelse landschap
Herman Bakker
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in galerie KlifArt Den Hoorn van 4 juni t/m 16 augustus 2015
Paperback, 61 pag, 14,5 x 21 cm, met foto's in kleur, uitgave en samenstelling in eigen beheer, € 10,-

Aan de hand van vijfenvijftig originele kunstwerken van diverse kunstenaars laat Herman Bakker met recente foto's zien wat (on)veranderd is gebleven in het Texelse landschap.
De gekozen volgorde in de catalogus kan gebruikt worden als leidraad voor het bezichtigen van de beschreven locaties.
De uitgave is verschenen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Galerie.Met de kop op zee

Een visserijgeschiedenis van Texel
Cor de Wolf, Sam van der Slikke, Cor de Wolf en Frits Aalderink
Gebonden, 30 x 30 cm, 462 pagina's, winkelprijs € 39,95
Uitgave Kaap Skil augustus 2015
Uitverkocht


Tijdens het HavenVistijn van 2015 is in Kaap Skil het boek Met de kop op de zee, een visserijgeschiedenis van Texel  gepresenteerd.
Het is geschreven door Cor de Wolf, Sam van der Slikke en Frits Aalderink. 
Het boek is het eindresultaat van tientallen jaren speur- en schrijfwerk. Van der Slikke en Aalderink deden onderzoek in archieven, musea en particuliere collecties. Ze speurden naar informatie en foto's over geschiedenis en bouw van alle stalen kotters die onder Texelse vlag hebben gevaren. Cor de Wolf tekende verhalen op uit de mond van Texelse visserlui. Vorig jaar besloten ze hun kennis en de resultaten samen te voegen en in boekvorm uit te brengen. 
Het is een kloek gebonden boek geworden van bijna 5 kilo. Het bevat een vracht aan foto's en informatie over de Texelse stalen vissersvloot, aangevuld met meer dan vijftig verhalen uit deze bijzondere Texelse bedrijfstak.Texel
Vier seizoenen van boven
Gebonden, 128 pag., 30,5 x 30,5 cm, geheel in kleur, uitgeverij Flying Focus 2012, € 34,50

In dit fotoboek neemt maritiem luchtfotograaf Hernan IJsseling van Flying Focus u mee op vluchten boven de vier seizoenen van Texel.


En de leeuwerik zong
Hoe mijn leven voorgoed veranderde door de Russenoorlog op Texel
Elisabeth Smid-de Graaf
Paperback, 75 pag., ca 20 x 14, € 12,50
Kleine oplage, in eigen beheer uitgegeven, april 2015

Bep is 12 jaar als in april 1945 de Russenoorlog begint; een bloedige veldslag tussen Georgische en Duitse soldaten op Texel.
Zij woont met haar ouders en zusjes naast Bouwlust, de boerderij van haar grootouders.
Op Texel is de oorlog tot dan toe rustig verlopen en iedereen verheugt zich op de naderende vrede, maar dan raakt het gezin op noodlottige wijze betrokken bij de gevechten tussen de strijdende partijen.
Beps leven neemt plotseling een dramatische wending. In de jaren die volgen houdt zij haar leven gescheiden van alles wat er vroeger is gebeurd. Het worden herinneringen waar ze niet meer aan terug wil denken. De gebeurtenissen laten zich echter niet wegdrukken.
En de leeuwerik zong is een aangrijpend verhaal, verteld door een twaalfjarig meisje. Als volwassen vrouw blikt zij terug op de gebeurtenissen tijdens de Russenoorlog in het voorjaar van 1945, de laatste veldslag in Europa. En dan blijkt hoezeer die oorlog de rest van haar leven heeft beïnvloed.
 

De Russenoorlog
Een film van Arnold van Bruggen
Dvd, Prospektor 2009, € 14,95
Nederlands en Georgisch gesproken
Ondertiteling: Nederlands, Engels en Duits
Speelduur 60 minuten


April 1945 Nederland is bijna bevrijd, maar op het eiland Texel begint de oorlog pas. Georgische soldaten in Duitse krijgsdienst beginnen een bloedige opstand tegen hun superieuren.
Het eiland wordt in de as gelegd. Honderden soldaten en burgers komen om, vrienden en vijanden worden gemaakt.

In 'De Russenoorlog' verhalen Georgische en Texelse ooggetuigen deze pijnlijke geschiedenis. Niet iedereen deelt het heroieke beeld dat de opstandelingen van zichzelf hebben. De kleine eilandgemeenschap worstelt met haar oorlogsverleden, tot op de dag van vandaag.

Zie ook: Opstand der Georgiërs - Dick van ReeuwijkJ.J. Dros zingt J.C. Bloem (1887-1966)
12 Gedichten, op muziek gezet door Jaap Dros
Muzikale ondersteuning: Jan Kuhne, Rikus Kloosterhuis en Thomas Patijn
Uitgebracht in eigen beheer, € 15,-

'Toen ik achter in de twintig was, kocht ik de verzamelde gedichten van J.C. Bloem, de dichter die ik al op de middelbare school had leren kennen en die me toen al niet onberoerd liet. In de dertig jaar die volgden, werd de bundel mijn meest geliefde boek, dat ik bleef lezen en herlezen. Dikwijls lag het op het nachtkastje naast mijn bed, soms nam ik het mee op reis of las ik het in de winter bij de kachel of 's zomers op het strand.
Het moest er ooit van komen dat ik de bundel een keer ter hand nam, terwijl ik een gitaar op schoot had. Dat gebeurde begin dit jaar. Terwijl ik 'Lichte vensters' las, begon ik er wat bij te tokkelen, zoekend naar de melodie die in het gedicht verborgen scheen te liggen. Ineens leken de woorden vanzelf op hun plek te vallen. Door een plotselinge componeerkoorts bevangen, zette ik in korte tijd een tiental gedichten van Bloem op muziek. Het resultaat van dit proces vindt u op deze cd.

De poëzie van Bloem speelt zich af in een wereld die niet meer bestaat. In deze voorgoed verdwenen wereld dicht hij over het onvervuld verlangen en het immer aan de dood gebonden leven. Hij doet dat op zo'n kwetsbare en openhartige wijze, dat de gedichten mij telkens opnieuw ontroeren. Het is mijn hoop dat déze presentatie van Bloem zijn poezie ook de luisteraar zal weten te raken.'
Jaap Dros, november 2010

1. Aanvaarding
2. Een Bedelaar
3. Een man
4. En dag
5. Dwaze maagd
6. Het brood
7. De voorbarige
8. November
9. Grafschrift
10. Verlaine / Kom vul de glazen
11. Lichte venstersTijd winnen
Theun de Winter
Paperback, 30 pag., 13 x 19,5 cm, uitgeverij Holland 2011
Uitverkocht

De bundel Tijd winnen bevat gedichten over voetbal en hockey, maar ook indrukwekkende poëzie over zijn moeder en zijn geliefde ezels.

Twee gedichtenDoor stroming
Waardevolle verhalen uit de onderstroom
Jan Bot
Geb., 245 pag., met foto's in kleur, 26,5 x 21 cm, uitg. Beeldspraak 2011, € 27,50

Samensteller en fotograaf Jan Bot (1958) werkte in diverse delen van het land als leerkracht en directielid. Daarnaast verzorgde hij trainingen en cursussen voor profit- en non-profit organisaties.
Zijn foto's worden regelmatig gebruikt voor tentoonstellingen, tijschriften, kalenders en boeken. Hij treedt ook op als beeldverhalenverteller.
Momenteel is hij voorzitter van het college van bestuur van de Kopwerk-groep, een organistie die vanuit heldere principes en waarden haar medewerkers op scholen, peuterspeelzalen, het stafbureau en het opleidingsinstituut aanstuurt en ruimte geeft.Verhalen uit de onderstroom
Jan Bot
Geb., 247 pag., met foto's in kleur, 26,5 x 21 cm, uitg. Beeldspraak, tweede druk 2011, € 27,50

Verhalen uit de onderstroom bevat korte bewerkingen van meer dan honderd verhalen uit verchillende culturen, met bij elk een foto.

De verhalen zijn gegroepeerd rond verschillende thema's zodat het boek geschikt kan zijn voor coaches en trainers, als ondersteuning bij veranderingsprocessen of de zoektocht naar persoonlijke groei: het boek kan een steun in de rug zijn voor iedereen die keuzes wil maken om zijn of haar leven richting en inhoud te geven.Een eeuw eigen
Geschiedenis van TESO 1907-2007
Willem Boot
Jubileumboek bij het 100-jarig bestaan van Texels Eigen Stoomboot Onderneming
Gebonden, 380 pag., rijk geillustreerd, 22,5 x 31 cm, € 20,-

Teso, Texels Eigen Stoomboot Onderneming is een bedrijf zonder winstoogmerk, met als belangrijkste doel een stipte en betaalbare veerdienst voor de lokale bevolking.
In augustus 2007 bestond het bedrijf 100 jaar. Het feest is groots gevierd op de haven van Oudeschild. Tegelijkertijd verscheen dit speciale jubileumboek.
De geschiedenis van de Texelse bootdienst wordt er uitvoerig in beschreven, voorzien van tal van historische foto's en mooie verhalen. Verder bevat het detailtekeningen van schepen en ander interessant archiefmateriaal. Het boek is rijk uitgevoerd: gebonden met stofomslag en op ruim formaat gedrukt.

Het boek is niet saai-chronologisch opgebouwd, maar ingedeeld naar een aantal thema's zoals bestuur, passagiers en klanten, en het vlootbeleid. In augustus 1908 ontving TESO zijn eerste eigen stoomboot, de Dageraad. Voorheen charterde TESO zijn schepen.
Op de cover van het boek kijken we vanaf een oude stoomboot door een patrijspoort naar de ms Dokter Wagemaker, het huidige vlaggenschip. Deze veerboot is vernoemd naar huisarts Wagemaker die een eeuw geleden de Teso oprichtte. De moderne, comfortabele dieselelektrische veerboot kan 300 auto's en 1750 passagiers vervoeren en heeft een diepgang van slechts 4 meter.De Wijnberch des Heren
Godsdienstige veranderingen op Texel, 1514-1572
Gerard van der Kooi
Paperback, 415 pag., met illustraties in zwart-wit en 16 pagina's in kleur, 17 x 25 cm, uitg. Verloren, € 25,-

In 1534 reisden tal van dopers naar Munster om er 'De Jongste Dag' af
te wachten. Onder hen bevonden zich ook enkele Texelaars.
Gerard van der Kooi volgt in de archieven het spoor terug tot de Informacie van 1514 en beschrijft wanneer en hoe op Texel de doopsgezinde ideeën hun weg vonden.
De dopers werden in 1534 zwaar vervolgd en de achtergeblevenen moesten deze zware tijd overleven opdat de groep langzaam weer kon groeien. In 1564 was het klimaat zo veranderd dat men durfde te eisen vrijgesteld te worden van kinderdoop en verplichte kerkgang.
De Wijnberch des Heren geeft een gedetailleerd beeld van het ontstaan en de groei van een groep Texelse dopers en vergelijkt hun geschiedenis met die van dopers op andere eilanden en enkele plaatsen in Noord-Holland en West-Friesland.

Gerard van der Kooi (1934) maakte jarenlang studie van de Wederdopers op Texel. Op 29 september 2005 promoveerde hij aan de Letterenfaculteit van Leiden op het proefschrift De Wynberch des Heren, Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572. Het is een omvangrijk werkstuk geworden, stevige kost maar zeer leesbaar.Texel
Oer-eiland met vele gezichten
Toon Fey
Paperback met veel foto's in kleur, 77 pag., 21 x 25 cm, uitgave Staatsbosbeheer/Uniepers, € 14,95

Op Texel kun je de dynamiek van de natuur dagelijks aan het werk zien: door wind en zee vormgegeven stranden en duinen, een vogel- en plantenwereld van internationale faam, en de sensatie van ruimte.
Het Nationaal Park Duinen van Texel is een van de vijf plaatsen waar Staatsbosbeheer honderd jaar geleden begon. Het dennenbos dat achter de duinrand werd aangelegd om de 'woeste gronden' productief te maken, is inmiddels omgevormd tot een gevarieerd bos.
Naast De Dennen beheert Staatsbosbeheer ook andere natuurgebieden op Texel, waaronder het kweldergebied De Slufter, de duingebieden De Geul en De Muy, de duinen en de polder van Eierland, en het rotganzenreservaat Zeeburg.
Dit boek verscheen eerder ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Staatsbosbeheer. Toon Fey publiceert als freelance fotograaf en schrijft natuur- en reisreportages voor verschillende bladen.Texel, ontroerend goed
Leven en werk van Harry Tielemans (1929-2001)
Samenstelling Cees Govers
Fotografie Pieter de Vries
Met een voorwoord van Harry de Graaf
Geb., 168 pag., 24,5 x 22,5 cm, LenR 2003, € 29,75


Cartoonist, tekenaar, schilder, kunstenaar, leraar, verzamelaar van curiosa, humorist, cynicus en nostalgiseur. Trefwoorden die van toepassing zijn op Harry Tielemans, een veelzijdige Texelaar over Texel, ontroerend goedis verschenen. De rijk geïllustreerde levensbeschrijving is samengesteld door bewonderaar Cees Govers uit Ede. Een eerbetoon aan de man die beroemdheid verwierf met zijn spotprenten en van wie in vele huiskamers schilderijen aan de muur hangen.
'Hij dacht in beelden en sprak in cartoons'. In zijn schilderijen, kunstwerken en spotprenten legde Tielemans consequent zijn eigen lijn: krachtig, aansprekend, humoristisch, ironisch en soms bizar. Concessies doen was hem vreemd. Waardering of kritiek brachten daar nooit verandering in.
De ruimte en geborgenheid van het leven op het geliefde Texel bleven bronnen van inspiratie en dadendrang.
Als vakman vond hij het predikaat 'kunstenaar' aanmatigend. Toch heeft hij die titel ruimschoots verdiend.De Mythe van Texel
Het eiland rond in 13 mysterieuze reddingen
Met verhalen van o.a. Diet Verschoor, Jan Heemskerk, Theun de Winter, Tessa de Loo en Imme Dros
Samegesteld door Frans Hopman & Rob Maaswinkel
Gebonden, 120 pag., uitgave in eigen beheer, Texel 2010
Uitverkocht


De Mythe van Texel is een gevarieerd lees- en kijkboek. Het bevat een kaart met de plaatsen waar de verhalen spelen. Cultuurhistorische en interessante informatie over de omgeving is aan de verhalen toegevoegd.
De Mythe voert terug naar een schpbreuk op 31 oktober 1610. Het vrachtschip De Vriendschap, een driemaster met 30 man aan boord, loopt op een zandbank in het Eierlandse Gat.
Op verzoek van kapitein Kikkert stappen 8 vrijwilligers, allen Texelaars, in een sloep om hulp te halen bij de kastelein van het Eierlandse huis. Hulp komt, maar de 8 zijn nooit bij de kastelein geweest.
Ze keren niet terug en worden ook nooit gevonden. In de loop van de geschiedenis duiken de helden regelmatig op. Ze hebben de afgelopen 400 jaar als geesten of schimmen, 'skimme' op zijn Tessels, een aantal reddingen verricht. Daarom is men ze 'De Skimme van Texel' gaan noemen.Ons Genoegen
Een boek met 88 Texelse tekeningen van Blok van der Velden
Samenstelling Herman Bakker en Pieter de Vries
Het voorwoord is van Jaques Dijt
Blok leidt zelf de foto's in aan de hand van een interview uit 1967
Gebonden, gedrukt op 140 gr HVO papier, formaat 24 x 30 cm, uitgave in eigen beheer
, € 15,-


Texel en de VOC
Schepen op de rede, Texelaars in de Oost
Met bijdragen van Hans Bonke, Hans Eelman, Perry Moree, Cor Reij, Vibeke Roeper en Ineke Vonk-Uitgeest
Paperback, 235 pag., illustr. in z/w, 17 x 24 cm, Maritiem en Juttersmuseum / Stichting VOC 2002 Texel, € 14,50


De Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft een kleine tweehonderd jaar bestaan. In die tijd gingen duizenden VOC-schepen voor anker op de Rede van Texel en maakten honderden Texelaars een reis naar de Oost in dienst van de Compagnie.
Hoewel op Texel ogenschijnlijk weinig sporen naar de VOC verwijzen, is er over de relatie tussen het eiland en de Compagnie veel te zeggen.
Dit boek bevat teksten over bekende onderwerpen (zoals de Wezenputten, de terechtstelling van de muiters van de Nijenburg), actuele onderwerpen (scheepsarcheologie op Rede van Texel, de vondst van de brieven van Aagje Luijtsen) en persoonlijke geschiedenissen van Texelaars. Deze bundel is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen VOC- en lokale historici. Het heeft een veelzijdig tot resultaat gehad dat allerlei onbekende aspecten van de Texelse VOC-geschiedenis invult.Braving Troubled Waters
Rob van Ginkel
Paperback, 338 pag., 15,5 x 23,5 cm, Amsterdam University Press 2009, € 41,50

Artikel >Texel in de Eerste Wereldoorlog
De feiten op een rij
Gelein Jansen
Paperback, 167 pag., 15 x 21 cm, LenR 2004, € 17,50

Nederland kon tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal blijven, maar dit boek laat zien hoe sterk deze oorlog ook op een veraf gelegen eiland als Texel dagelijks merkbaar was en grote gevolgen had voor het gewone leven.
Men kreeg hier te maken met vluchtelingen, gemobiliseerde militairen, zeppelins, beperkingen bij scheepvaart en stopzetting van visserij, zeemijnen voor de kust en op het strand, en natuurlijk met een groot tekort aan allerhande grondstoffen en producten.
Het boek beschrijft de direct en indirect merkbare gevolgen van de oorlog, en geeft met een opsomming van feiten ook een beeld van de hele periode, het wel en wee in de dorpen en buurtschappen, en het reilen en zeilen in de verschillende sectoren van de Texelse samenleving.
In het boek is groot aantal foto's opgenomen, op een klein formaat afgedrukt, maar toch interessant omdat het veelal minder bekend materiaal betreft.Het licht van Texel
Over Johannes Ludovicus Kikkert  (1810-1878)
J.L. Kikkert
Paperback, 105 pag., 16 x 24 cm, uitg. Verloren 1991, € 13,-

In 1823 vertrok de dertienjarige Johannes Ludovicus Kikkert vanuit zijn geboorteplaats Den Burg naar Amsterdam voor een studie aan de Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst. Zijn hart ging uit naar de grote vaart, maar toen zijn oudste broer overleed, moest hij gaan werken op het notariskantoor van zijn vader.
Uit zucht naar avontuur en met een ontluikend Oranje-gevoel meldde hij zich in 1830 aan als vrijwilliger voor de strijd tegen de Belgen. Van zijn belevenissen tijdens de Tiendaagse Veldtocht hield hij een dagboek bij, dat veel minder chauvinistisch is dan gebruikelijk in die tijd.
Terug op Texel maakte Kikkert carrière. Hij werd notaris en wethouder, vice-consul van België en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarnaast beoefende hij de cartografie, trad op als investeerder en was de drijvende kracht achter de bouw van de Texelse vuurtoren. Op 1 november 1864 kon Kikkert plechtig het Eierlandse licht ontsteken. Tragisch genoeg was het juist deze vuurtoren die hem, blijkens zijn curieuze correspondentie met prins Hendrik der Nederlanden, in de problemen bracht.
Deze biografie verschaft een opmerkelijk inzicht in het reilen en zeilen van de Texelse - en meer in het algemeen Noord-Hollandse - gemeenschap in de vorige eeuw.Vlinderen over Texel
Cees Maas
Met illustraties van Sytske Dijksen
Geb., 93 pag., 22 x 16 cm, Ecomare 2003, € 11,95
Uitverkocht


Door de rust, ruimte en het bijzondere klimaat is Texel niet alleen een trekpleister voor toeristen, maar ook de vlinder voelt zich hier helemaal thuis.
Vlinderen over Texel geeft een beeld van de rijke vlinderpopulatie op het eiland. Het behandelt 27 dagvlindersoorten en enkele in het oog springende nachtvlinders.Texel in oude ansichtkaarten
Klaas de Ridder
Oblong, 64 pag., foto's in zwartwit, uitgeverij Retrospect Boekproducties 2009, € 8,50
Distributie: boekhandel Het Open Boek


(Uit het voorwoord)
Deze uitgave is niet het eerste boekje over Texel en ook niet het eerste waarin oude prentbriefkaarten zijn opgenomen.Toen de uitgever mij vroeg om 60 kaarten uit mijn eigen verzameling te kiezen en van tekst te voorzien, moest ik daarom eerst bedenken op welke manier dit voor het publiek het meest interessant kon zijn. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een mix waarin heel vroege fotografie wordt afgewisseld met beelden uit een minder ver verleden, tot in de jaren zestig. Het aardige daarvan is, dat je bij de oudste serie het grote verschil ervaart met de tegenwoordige tijd, terwijl je er dankzij de nieuwere juist meer herkenning en houvast aan krijgt.
Naast een aantal klassiekers die ik niet wilde missen, heb gezocht naar ansichtkaarten die niet eerder in boekvorm zijn verschenen. De begeleidende teksten zijn kort en informatief, het bevat veel feiten maar ook bijzondere wetenswaardigheden waarmee ik u hoop te verrassen.Texel in oude ansichtkaarten 2
Klaas de Ridder
Retrospect Boekproducties Zuidwolde, € 8,95


Skéépe
De Skéépe van Texel
Michiel Beishuizen
Geb., 40 pag., in kleur, met bijgevoegde documentaire film op dvd, € 7,50
Uitgave in eigen beheer
door M. Beishuizen

Na zijn succesvolle film over het wel en wee van strandpaviljoen paal 12, presenteert Michiel Beishuizen nu een nieuwe film op dvd, over 'De Skéépe van Texel'. De film zit in verpakt in een charmant boekje met dezelfde titel.
Op de dvd staat een documentaire film van een half uur, met daarop een gefilmde impressie over de schapenhouderij van de familie Keijser aan de Hallerweg nabij Den Burg. Alle aspecten van het bedrijf zoals het in de loop van het jaar reilt en zeilt, komen aan de orde. Het bijgeleverde boekje is vlot en smaakvol geïllustreerd, en bevat verhalen, gedichtjes, wetenswaardigheden en kleine interviews met mensen die op uiteenlopende manieren bij het Texelse schaap betrokken zijn, zoals b.v. de veearts, de makers van schapenkaas, wolvet crèmes, schapenijs en dekbedden, de slager en de slachter, de kunstschilder en de kok.Eiland op zicht
24 ontmoetingen met bewoners van Texel
Carola Rombouts
Paperback, 112 pag., 17 x 20,5 cm, € 7,50
Uitgave in eigen beheer door De Grafiekdrukkerij te Amsterdam


Texelaars zijn rasvertellers, dat weet Carola Rombouts inmiddels. Na een oproep in de Tesselse Courant fietste ze tussen november 2005 tot najaar 2006 van dorp naar dorp, om bij 24 Texelaars hun bijzondere verhalen op te tekenen. Elk verhaal schreef ze zo bondige en natuurgetrouw mogelijk op, en van elke verteller sneed ze een portret en een illustratie in linoleum. Het resultaat is een prachtige bundel met bijzondere en levensechte Texelse ontmoetingen.

Zie ook: www.grafiekdrukkerij.nlDe Convexe Kustboog
Bijdragen tot de kennis van het westelijk waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling
Henk Schoorl
Geb., vier delen, 22 x 28,5 cm, met illustraties, uitgave Pirola 1999, € 32,50 per deel

Historisch geograaf Henk Schoorl (1920-1997) bestudeerde de ontwikkeling van de kustvorm van de noordkop van Noord-Holland. Het omvangrijke boekwerk dat hij daarover aan het schrijven was en waar in vakkringen met groeiend ongeduld naar werd uitgezien, was nog niet geheel voltooid toen hij in 1997 plotseling overleed. Dat diens levenswerk toch kon verschijnen, is te danken aan J.T. Bremer en H.Th.M. Lambooij, die met bewonderenswaardige volharding en dicipline alle aantekeningen, artikelen, schetsen en concepten tot een samenhangend geheel persklaar wisten te maken.
De Convexe Kustboog bestaat uit 4 delen. De eerste twee gaan over de ontstaansgeschiedenis van Texel en de westelijke Waddenzee, het derde en het vierde deel gaan over Vlieland en Terschelling.
Het eerste deel behandelt de ontwikkeling op en rond Texel tot 1550, het tweede de geschiedenis van Texel tot 1800 en de ontwikkeling van de westelijke Waddenzee tot heden.
Schoorl laat zien dat de duliviale gronden bij Texel en Vlieland zoveel weerstand boden aan de zeestromingen, dat ze daardoor het steunpunt werden van de kustlijn zuidelijk van Den Helder en oostelijk van Ameland. Naast de historische geografie is er in boeken veel plaats ingeruimd voor de geschiedenis van het leven en werken op de genoemde eilanden.

Zie ook: Ballade van Texel - Henk Schoorl


LITERATUUR

ANDERE BOEKEN VAN HENK SCHOORL (uitverkochte titels)
Kust en kaart, uitgave Pirola 1990
Varensgasten en ander volk - Jan T. Bremer en H. Schoorl, uitgave Pirola 1987
Volk aan het Marsdiep - Jan T. Bremer en H. Schoorl, uitgave Pirola 1983
Ballade van Texel, Texel in het midden van de zestiende eeuw, toelichting bij de reproductie van een kaartfragment, Het Open Boek 1976
Texel in enige zestiende-eeuwse kaarten en opmetingen, tijdschrift Holland nr. 3/4, 1975
Zeshonderd jaar water en land, publ. Aardrijkskundig Genootschap, Wolters 1973

ANDERE BOEKEN M.B.T. DE GEOGRAFIE VAN TEXEL
The Archaeology of Texel - P.J. Woltering
Four studies on settlement and landscape (1350 BC-1500 AD). Academisch proefschrift Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, januari 2000. Bevat vier artikelen over bewoning en landschap. Engelstalig, ca. 396 pag., 20,5 x 25,5 cm, met achterin een Nederlandse samenvatting. Er is een dikke map met gedetailleerd kaartmateriaal aan toegevoegd. Een klein aantal exemplaren is in de handel gebracht en te koop voor € 43,50
Kaart van Texel - J.L. Kikkert, verbeterd in 1854 en 1864, heruitgave LenR 1988, door K. Uitgeest aangevuld met 100 scheepsstrandingen uit het midden van de 19e eeuw, € 6,90
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad Texel met toelichting door J.L.Kloosterhuis, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen 1986, € 22,50

UITVERKOCHTE TITELS
Van het Clijf tot Den Hoorn - Kikkert en de Jager, geb., 184 pag., 21,5 x 30 cm, Drechtwerk / NautaBoek 1998
Veldnamen van Texel - Sjaak Schraag, gebonden, 466 pag., 30 x 21 cm, 1990
Het Lant van Texel - J.A. van der Vlis, uitgave LenR, Texel 1975En om hen heen was alles branding
Scheepsstrandingen en reddingen bij Texel, Vlieland en Terschelling in de 19e eeuw
Aad Schol en Klaas Uitgeest
Geb., 112 pag., 21 x 30 cm, uitgave LenR, € 17,90

Scheepsrampen hebben altijd tot de verbeelding gesproken.
Een vaartuig dat wordt besprongen door de medogenloze zee en waarvan binnen korte tijd niets anders is te zien dan een langzaam wegzinkende mast. Drenkelingen in de woeste golven die schreeuwend proberen boven water te blijven, of zich in doodsangst vastklampen ronddrijvende wrakstukken.

Beide schrijvers van En om hen heen was alles branding zijn al sinds hun kinderjaren gefascineerd door deze dramatische gebeurtenissen. Klaas Uitgeest heeft in de loop van de tijd een heel archief opbebouwd over honderden scheepsstrandingen en reddingen rond Texel, Vlieland en Terschelling in de 19e eeuw.
Op basis hiervan heeft oud-zeeman Aad Schol een selectie gemaakt van een twintigtal van de meest opmerkelijke rampen.
De technische details uit akten en scheepsverklaringen heeft hij weten om te zetten in een reeks spannende verhalen waarin angst en onverschrokkenheid uit de harde werkelijkheid doorklinken.


LITERATUUR

Het licht van Texel - J.L. Kikkert, over Johannes Ludovicus Kikkert (1810-1878), € 13,-

UITVERKOCHTE TITELS
Onderwaterarcheologie rond Texel - Piet Kleij, 1991
De avonturen van Dirk Kooger, Texels zeekapitein (1780-1847), bewerkt door J.P. Ambriola en P.A. Liefhebber, Den Burg 1979Texelaars in het leger van de paus
Reisverslag van Cornelis Witte, zoeaaf van 1866-1868
Sjaak Schraag
Gebonden, 145 pag., geïllustreerd, uitgeverij Nox 2006, € 9,50

Op een stormachtige zondag in 1866 vertrok Cornelis Witte per boot uit de haven van Oudeschild. Hij werd soldaat in het leger van de paus, oftewel zoeaaf. Enkele jaren patrouilleerde hij door de bergen rond Rome, op zoek naar rovers, lekker eten, schone kleren, prachtige kerken, goede wijn en ander avontuur. Hij trof soms andere Texelaars, zelden zag hij de gevreesde troepen van Garibaldi, de Italiaanse veldheer die Rome belaagde. 'Hier is het rustig voor het oog' schreef Witte, 'maar het broeit en smeult altijd maar voort, zuiver is het niet (...). Als we weer moeten kloppen wil ik graag mee. Ik ben er tweemaal doorgerold, ik zal er nu ook wel doorkomen. De kogels kunnen me nog niet raken.'
Cornelis Witte liet een smeuig reisverslag na, maar ook een uniform, brieven en foto's uit zijn diensttijd. Ze inspireerden Sjaak Schraag, zijn achterkleinzoon, om de geschiedenis van de Texelse zoeaven te schrijven. Daar is aan toegevoegd een brief van Klaas Smit gedateerd 9 nov 1867, die een beschrijving geeft van de beslissende slag bij Mentana.


Geschiedenis van de Rooms-Katholieken op Texel
Sjaak Schraag
Gebonden met harde kaft, 200 pag., bevat 150 afbeeldingen in zwart-wit en 25 foto's in kleur, € 19,95
Uitgave in eigen beheer i.s.m. uitgeverij Pirola, januari 2013


Uitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Johannes de Doperkerk in Den Burg. Het boek behandelt de geschiedenis en ontwikkeling van alle R.K kerken en bijkerken op Texel, voor en na de reformatie. Het geeft een veelheid aan informatie, o.a. over de oude kerkgebouwen en kerkhoven zoals die van De Westen, kloosters en kloosterbezit op het eiland, de schuilkerken, de bouw en inrichting van de parochiekerk van Den Burg vanaf 1863, het kerkbestuur, de katholieke verenigingen en het armbestuur van de verschillende parochies, het zusterhuis St. Agnes, het rusthuis St. Jan, het katholieke onderwijs in de dorpen, priesters en religieuzen op Texel. 

Het boek wordt op 12 januari 2013 gepresenteerd. Het is een rijk geïllustreerd en goed gedocumenteerd werk, uitgebracht in een beperkte oplage. Sjaak Schraag is archivaris van de R.K. Parochie Texel.

The Archaeology of Texel
P.J. Woltering
Four studies on settlement and landscape (1350 BC-1500 AD). Academisch proefschrift Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, januari 2000.
Bevat vier artikelen over bewoning en landschap. Engelstalig, ca. 396 pag., 20,5 x 25,5 cm, met achterin een Nederlandse samenvatting. Er is een dikke map met gedetailleerd kaartmateriaal aan toegevoegd
Uitverkocht
LITERATUUR

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad Texel met toelichting door J.L.Kloosterhuis, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen 1986, € 22,50
Kaart van Texel - J.L. Kikkert, verbeterd in 1854 en 1864, heruitgave LenR 1988, door K. Uitgeest aangevuld met 100 scheepsstrandingen uit het midden van de 19e eeuw, € 6,90

UITVERKOCHTE TITELS
Van het Clijf tot Den Hoorn - Kikkert en de Jager, geb., 184 pag., 21,5 x 30 cm, Drechtwerk / NautaBoek 1998
Veldnamen van Texel - Sjaak Schraag, gebonden, 466 pag., 30 x 21 cm, 1990
Het Lant van Texel - J.A. van der Vlis, uitgave LenR, Texel 1975Bodemkaart van Nederland
Kaartblad Texel
J.L. Kloosterhuis
In plastic hoes, 15 x 22,5 cm, Stichting voor Bodemkartering Wageningen 1986, twee kaarten (schaal 1:50.000)
en twee boekjes van 64 en 134 pagina's
Uitverkocht

De bodemkaart van Texel is gedrukt over de topografische kaart en bijgevoegd in twee versies: één in kleurvlakken, de andere in lijn, bedoeld als werkblad.
Er zijn twee toelichtingsboekjes bij, het eerste gaat over de algemene begrippen en de indeling van de kaart. Het tweede geeft uitvoerige informatie over de geologische ontwikkeling van het eiland. Het behandelt de diverse afzettingen uit het pleistoceen en het holoceen, de duinvorming, de bewonings- en ontginningsgeschiedenis, de bodemgeografie, de waterbeheersing, de verschillende grondlagen en de bodemgeschiktheid.

Bijlage >Tessels woordenboek
Gelein Jansen
Edities Tessels-Nederlands en Nederlands-Tessels, paperbacks van ca. 300 pag, 13 x 20 cm, ze kosten beide € 22,50


              


Na het in 1993 verschenen Tessels voordenboek Nederlands- Tessels (met sèèggies) is er nu een editie Tessels-Nederlands. Het geeft een overzicht van ruim 13.000 woorden en als extraatje twee in het Tessels vertaalde volksverhalen van Texelaar W. Metz Tzn, daterend uit de periode 1910 tot 1920.
De sèèggies (uitdrukkingen) die opgenomen zijn in de editie Nederlands-Tessels staan achterin, dus apart van de woordenlijst.
Met steun van de dialectclub zijn er daarvan ongeveer 1100 verzameld die op trefwoord gerangschikt zijn.


LITERATUUR

UITVERKOCHTE TITELS
Kuukelehaantje Kippekont - Theo Timmer, nieuwe Tesselse kinderversjes, 1993
Tesselse skeurklendertjes - Gelein Jansen, uitgegeven in 1987, 1988 en 1989 door LenR
Tesselse novellen en volksverhaaltjes - W. Mets Tzn, deels in dialect, uitg. Weduwen en Weezenfonds 'Texels belang', uitg. Egner Den Helder
Bessie van ouwe Hoore - Anneke Paagman, kinderversjes, deels in dialect, uitg. LenR
Het Tessels - S. Keyser, uitgeverij Brill Leiden 1951
Fijn en grof en Schimmenspel - D.L. Daalder, jeugdromans Oosterend, deels in dialect, uitg. De Boer 1950
Isola Bella - E.M.A. van Burg, roman die in Den Burg speelt, deels in dialect, uitg. 1913