Het Open Boek Texel


< Terug
Brief naar Duijns, 12 december 1779

Brief van R. Doeksteen aan Harmen Kikkert

Brief van Marritje Luijtsen aan Aagje en Harmanus

'Aan mijn heer Hermaanes Kikkert,
stuurman op het schip de Ganges,
met een klijn potje met conserf
.'


Waarde lief,

Ik stuuer uw e(dele) een klijn pottije met conserf. Ik konde niet meer kreijge. Soude anders het graag willen geven.
Ik heb het van Piet uijt de Swaan, maar sij is niet soet mijn lief.
Gij moetter dan maar wat suijker in dooen, zoo als uw mijn lief belieft. Ik denk dat je mijn lief wel suijker kent kreijgen, anders zal ik het uw mijn lief wel stuuren, mijn lieve hart.

Ik stel mijn hart nu gerust, wilt het uwe ook gerust stellen, want wij weeten dat wij niet bij malkaar op de stooel kan blijven sitten.
Ik heb een slep. Ons Corneles het bij mijn slaapen.
Maar ik hoop dat gij eens op komt (en) dat wij dan nog eens lekker slaapen sellen, lieve slep.

Weij wouden allegaar graag dat gij noeg eens opkwam en anders kom ik nog eens bij uw lieef en dat wij dan wat gerust van malkar sullen gaan.
Dat sijt je moeder ook, want wij zijn nog jong lieve schat, wees nu tog gerust wij hebben malkar tog lief en wij moeten maar geduldig wesen.

De groetenis van allegaar en van mij uw lieve vrouw Age Luijsen.
Sul je dan nu gerust zijn lieve hartje. Jij moet maar eens op drinken, hoor lief.

Een van de brieven van de Texelse Aagje Luijtsen aan haar man Harmanus Kikkert in dienst van de VOC, najaar 1776


Gezicht op Den Burg in 1728

Een waterverftekening van Cornelis Pronk

We zien het dorp vanuit het noord-oosten
Rechts van de kerk is het koepeltorentje te zien van het oude raadhuis

De huizen links staan aan de Weverstraat, waar vijftig jaar later Aagje Luijtsen en Harmanus Kikkert woondenDe overrompeling van een VOC-vloot in de Saldanhabaai in 1781

Een uitsnede van een schilderij van de Engelsman Thomas Luny (1759-1837), Museum Africa, Johannesburg

Het schilderij toont de Saldanhabaai in de ochtend van 21 juli 1781

In het midden vooraan het Engelse vlaggenschip Romney met aan de reling admiraal George Johnstone

Op de Middelburg heeft het vuur de kruitkamer bereikt, en zien we de explosie
Met kleine sloepen hebben de Engelsen nog juist kans gezien het brandende schip bij de andere schepen weg te trekken

Rechts van de Middelburg ligt de Hoogkarspel, links van de Romney de Dankbaarheid
Dicht achter de Middelburg ligt een VOC-schip op het strand en verderop in de baai, rechts achter de rotsen, zijn de masten zichtbaar van nog een andere koopvaarder

Een van deze twee moet de Honkoop zijn, de andere de Parel waarop Harmanus Kikkert zijn scheepskist met Aagjes brieven achterliet

Op de VOC-schepen, de Middelburg uitgezonderd, wappert al de Union Jack boven de Nederlandse driekleur

De Engelse oorlogsschepen voeren de 'red ensign', de koopvaardijvlag